AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

SETKÁNÍ S LEKTORKAMI PREVENCE VE VZTAZÍCH

Ve dnech 15. a 16. 10. 2014 proběhlo setkání studentů ze všech ročníků s lektorkami prevence ve vztazích Slávkou Kadlecovou a Evou Novákovou. Záměrně píši setkání, neboť nešlo o tradiční preventivní přednášku, ale informace byly předávány studentům interaktivně. Studenti vyplňovali anonymní dotazník, poté se rozdělili do pěti skupin a každá ze skupin na určité téma secvičila hranou scénku. Studenti pak reagovali na odehrané představení a vymýšleli jiná zakončení, hodnotili to, jak se aktéři zachovali a podobně. Lektorky k tomu řekly své. Cílem setkání bylo ukázat, že nejúčinnější prevencí před pohlavními chorobami a před emoční destrukcí je vztahová věrnost a abstinence do doby než pevný vztah vznikne. Proběhnutou interaktivní přednášku následně představuje a hodnotí lektorka paní Eva Nováková.

Co k programu uvádějí lektorky:

"Naše přednášky jsme vypracovali podle zahraničních materiálů s pomocí psychologa. V zahraničí fungují od roku 2000. Formují žáky i studenty již druhé generace.

Tento program je dlouhodobý. V každém ročníku je celkem 5 lekcí. První lekce je informativní. Pomocí her zjišťujeme komunikační schopnosti studentů, zda používají správnou terminologii, zda zvládají copingove strategie: rozhodování, způsob vyhodnocování rizik, zdali umí popsat své emoce či respektovat názor druhého. Jednání i témata jsou položena tak, abychom vyvolávali, co nejvíce diskusí a prostoru k vyjádření. Studenti nevědí absolutně nic o abstinenci v sexu jako jedné z možnosti bezpečného sexu, který je v programu prioritní. Neznají rozdíl mezi bezpečným sexem a bezpečnější formou sexu. Nezvládají základní komunikační dovednosti v partnerském vztahu o sexualitě a sexu vůbec, což je jeden ze základů dobře fungujícího vztahu.

Zabýváme se výchovou ke zdravé sexualitě. V úvodu programu je řečeno: "Studenti mají právo na všechny informace, jelikož oni si utváří svůj názor, vyhodnocují v životě rizika a možnosti s cílem  žít spokojený a naplněný partnerský vztah, který je základem dobře fungující rodiny."

Metodik prevence Mgr. Otakar Novák