AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

POMOC NAŠICH STUDENTŮ PŘI STĚHOVÁNÍ DPS BECHYNĚ

V Bechyni byla na podzim 2014 dokončena stavba nového Domova pro seniory na sídlišti Na Libuši. Vzhledem k dlouhodobým dobrým vztahům s tímto zařizením byla domluvena pomoc našich studentů. Akce se ujala vychovatelka Jiřina Korecká a dala dohromady skupinu studentů z různých ročníků. Stěhování se zúčastnili studenti Březinová, Němcová, Vichrová, Lukáč, Strnadová, Čípa, Matoušová, Nováková a Vodička (1.K), Mašek Tuháček (1.M), Matějka (1.G), Koudelková, Friedlová a Švimberská (2.DK), Kovaříková, Pokorná a Drdová (2.G), Tesková, Soukupová, Maryška, Palička a Jarošová (3.D), Strnadová a Turonyová (3.K), Šilhavá a Pausch (3.M) a Rolniková, Šedivá, Picková a Pištěková (3.G).

V pondělí 5. 1. 2015 se studenti sešli odpoledne před novou budovou DpS a seznámili se s tím, jak bude akce probíhat. Vlastní stěhování se uskutečnilo 6. 1. 2015 dopoledne. Práce to byla velmi náročná po fyzické i po psychické stránce a všem zúčastněným patří velký dík jak od ředitelství školy, tak i od ředitelství DpS Bechyně.

POMOC NAŠICH STUDENTŮ PŘI STĚHOVÁNÍ DPS BECHYNĚ

 


Odkazy na foto a články:
http://taborsky.denik.cz/galerie/po-vylete-je-cekala-prvni-noc-v-novem-domove-v-bechyni.html

http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/po-vylete-je-cekala-prvni-noc-v-novem-20150107.html

http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/seniori-z-bechyne-se-prestehovali-do-noveho-domova--1440365