AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NAŠI STUDENTI V TRENTU

Po roční přestávce se k naší velké radosti podařilo obnovit výměnnou praxi našich studentů v Trentu a trentských studentů u nás. V posledním březnovém týdnu probíhá vzájemná výměna skupiny studentů a pedagogů. V termínu 22. 3. 2015 – 28. 3. 2015 pobývala naše skupina 10 studentů pod vedením Aleny Kissové v krásném severoitalském městě na velmi zajímavé multioborové škole.

Naši studenti pracovali v ateliéru multimediální tvorby, smaltu, šperku, grafiky a mozaiky. Příjemným zpestřením akce byl jednodenní zájezd do Benátek.

Dojmy byly oboustranně pozitivní, výsledkem je předběžně domluvená návštěva ředitele naší školy v Trentu ve dnech 15. - 16. 6. 2015 za účelem domluvení další dlouhodobější spolupráce a případných doplňkových aktivit (například stáže učitelů v naší škole o prázdninách apod.). Pozitivní je, že všechny tato aktivity probíhají ve spolupráci se SOŠ a SOU Třeboň a že dochází k propojení dvou škol našeho regionu s partnerskou školou v Itálii. Může se stát i to, že dojde k jednání mezi městy Trento a Bechyně na úrovni starostů obou měst s cílem stát se partnerskými městy. Také zde by se nabízela řada aktivit prospěšných škole i městu.

Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří studentům i paní Aleně Kissové.

NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
Naši a třeboňští studenti v Trentu...
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
NAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTUNAŠI STUDENTI V TRENTU
...a v Benátkách, březen 2015. (Foto: Archiv školy)