AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA V GALERII NA CHODBĚ

Na červen 2015 jsme připravili ve spolupráci s Volným sdružením umělců jižních Čech mezinárodní výstavu v  naší školní Galerii Na chodbě. Jde o výstavu obrazů a drobnější keramiky několika členů sdružení včetně vedoucího tohoto sdružení pana Josefa Balka. Vernisáž proběhla v sobotu 6. 6. 2015 v 15.00. Srdečně zveme občany i návštěvníky Bechyně k návštěvě výstavy Inter-Art 2015, která potrvá do 3. 7. 2015. Poděkování za zprostředkování výstavy patří Aleně Kissové, poděkování za velkou pomoc s instalací výstavy Mgr. Petru Štojdlovi.

Fotoreportáž z vernisáže naleznete na http://pepino-balek.cz/content/mezinarodni-vystava-inter-art-2015-v-sups-bechyne-zahajeni.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

"Volné sdružení umělců jižních Čech je, jak stojí v názvu, naprosto volným a nezávislým sdružením hlavně neprofesionálních umělců různého zaměření, převážně z regionu  jižních Čech, ale i ze zahraničí. Chceme spojit lidi stejného zájmu, pomáhat si vzájemně svými zkušenostmi, informovat o zajímavých akcích v regionu ale i  mimo něj a začínajícím kolegům poskytnout pomocnou ruku a informace při pořádání výstav a různých akcích. Chtěli  bychom se také v rámci možností scházet a diskutovat nad svou tvorbou. Naším velkým cílem je větší informovanost i v řadách hobby umělců což dnes bohužel dost chybí. Máme zájem rozvíjet spolupráci se zahraničními kolegy a podobnými organizacemi. Již nyní jsme úzce propojeni se švýcarským  uměleckým webem "ARS NOVA Suisse", kde je mezinárodní obsazení. 

Členem se může stát umělec, který by naši výstavní činnost nějak tematicky doplnil zajímavou tvorbou anebo prací a který má zájem aktivně se podílet na práci sdružení. Podmínky členství rádi sdělíme na e-mailu: balekobrazy@tiscali.cz.

Novinky a informace budeme sdělovat na webových stránkách sdružení http://vsu-jc.pepino-balek.cz/content/25-06-13/volne-sdruzeni-umelcu-jiznich-cech, kde jsou prezentovány akce, výstavy a zajímavosti."

Josef Balek, vedoucí a zakladatel sdružení