AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

MATURITY 2015

V pondělí 18. 5. 2015 začaly na naší škole ústní maturitní zkoušky 2015. Jako první maturují studenti oboru multimediální tvorba (18. - 19. 5. 2015), po nich studenti oborů keramický a průmyslový design (20. - 22. 5. 2015). V týdnu od 25. 5. 2015 pak budou maturovat studenti oboru grafický design. Studentům přejeme úspěch a doufáme, že úspěšně prodají to, co se čtyři roky učili.

MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
18. - 19. 5. 2015 maturovali studenti oboru Multimediální tvorba. (Foto: Archiv školy)

MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015

20. - 22. 5. maturovali keramici a designéři. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
Závěrečné poděkování a rozloučení s třídou 4.KD 22. 5. 2015. (Foto: Archiv školy)

V pátek 22. 5. 2015 skončily maturity multimedialistů, keramiků a designérů. Dopadly nad očekávání dobře, studenti podali zodpovědný výkon a patří jim za to dík. Velký dík patří rovněž předsedovi maturitní komise MgA. Karlu Dvořákovi, místopředsedovi Mgr. Milanu Vágnerovi a všem členům komise. I díky jim proběhly maturity v korektním a přátelském duchu, přičemž měřítka kladená na maturanty byla dostatečně vysoká. Rovněž pan inspektor ing. Vrhel, který maturitní zkoušky na naší škole navštívil v úterý 19. 5. 2015 neshledal žádné závady. Věříme, že i v příštím týdnu, kdybudou maturovat grafici, bude vše v pořádku a z našich studentů budeme mít radost.

MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
Pondělí 25. 5. 2015: maturity grafiků začínají. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
Úterý 26. 5. 2015 - maturity pokračují. (Foto: Archiv školy)
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
MATURITY 2015MATURITY 2015MATURITY 2015
Středa 27. 5. 2015, poslední den maturit grafiků a letošního jarního termínu maturit vůbec.
Komise obdržela klaunské nosy, které byly součástí jedné z obhajovaných prací.
(Foto: Archiv školy)

Podobně jako v prvním týdnu, i v druhém týdnu se maturity nesly v korektním duchu. Poděkování patří celé komisi a rovněž předsedovi MgA. Radkovi Doškovi ze SUPŠ Sv. Anežky České z Českého Krumlova. Ne všem se zkouška vyvedla podle představ, ale to už tak bývá; i tak děkujeme za předvedené výkony. Poděkování patří rovněž všem kolegům, kteří studenty čtyři roky vedli, a rovněž vedoucím jejich praktických prací. A zvláště velký dík si zaslouží třídní učitelé za čtyřletou mravenčí práci.