AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO NAŠI ŠKOLU: TOTO A JEHO SESTRY

Ve středu 27. 5. 2015 se v malém sále KD Bechyně konalo výjimečné filmové představení pouze pro naši školu. Díky Mgr. Martě Kotkové bylo možné promítnout film, který běžel v Táboře v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2015 letos v březnu Toto a jeho sestry (2014) rumunského režiséra Alexandera Nanaua.

Totonel, Anna a Andrea jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem. Jejich matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc příbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském předměstí udělali feťácké doupě. Nejstarší Anna (17) brzy také propadá drogám. Andrea (15) však hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a Tota (10) bydlení v dětském domově.

Film byl strhující a působivý. Poděkování za jeho projekci patří Martě Kotkové, panu Štěpánu Ondřichovi, řediteli KD Bechyně, a organizátorům festivalu Jeden svět 2015, s jejichž laskavým svolením mohl být film promítnut.

"Žáci byli filmem vtaženi do reálné situace, která nastala v důsledku drogové závislosti jedné z rodin v Bukurešti. Sledovali dopad uvěznění matky na tři děti, které žily bez otce v bytě, který sloužil jako základna pro okruh fetujících příbuzných a jejich přátel. Sebelépe fungující sociální snaha státu nezabránila uvěznění nejstarší dcery, její závislosti a onemocnění nemocí AIDS. Mladší dcera byla ve svých 13 letech negramotná i přes svou relativně pravidelnou docházku do školy. Nejmladší syn bezprostředně reagoval dětským pohledem na danou situaci a pro své pohybové nadání získával naději v tanečním týmu, zřízeném pro děti ulice. Film končí propuštěním matky a scénou, která vykresluje emoční deprivaci dětí a nezvratnost vzájemného odcizení. Film byl natočen jako dokument, který komentuje situaci. Sám režisér nehodnotí, je nestranný. Reálnost filmového zážitku spočívala právě v možnosti pro divák vstoupit do života těchto lidí. Každé rozhodnutí nese důsledky. Životní styl se stává kolejemi, jsou na něm výhybky, ale závislost na droze tyto výhybky vymaže ze zřetele. Šance změnit život závislí dostávají, ale zrealitzovat změnu je pro závislého téměř nemožné. I to bylo dokumentem pěkně ukázané. Přeji našim žákům dostatek prozíravosti a obezřetnosti před lehkovážným vyjetím na koleje, které se podbízí."

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence