AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE

9. dubna 2015 se studenti ze 4. ročníků vypravili již podruhé v tomto školním roce do Prahy, aby si ve Veletržním paláci utvrdili své vědomosti z hodin dějin výtvarné kultury. Absolvovali zde dvě komentované prohlídky a navštívili také výstavu spojenou s pobytem malíře Oskara Kokošky v Praze. První komentovaná prohlídka byla zaměřena na téma Česká moderna aneb Boj o nového člověka.

Nejsou si přelomy století podobné? Pocit krize a potřeba ji řešit. Jaký byl muž, žena, vztahy a prostor na konci 19. století? Studenti se seznámili s hlavními směry, umělci a klíčovými problémy přelomu století. Po výkladu studenti pracovali ve skupinách na srovnávání českých výtvarných děl s díly literárními. Konkrétní literární díla také ztvárňovali v tzv. živých obrazech, které byly na přelomu 19. a 20. století při absenci moderních médií velmi módní.

V rámci této komentované prohlídky si zopakovali učivo: umělecké směry na přelomu 19. a 20. století a česká moderna (symbolismus, impresionismus a secese). Studenti se snažili rozlišit umělecké směry symbolismus, impresionismus, secese a expresionismus u takových mistrů, jako jsou autoři děl: M. Švabinský, F. Bílek, J. Preisler, A. Slavíček nebo A. Mucha.

Druhá komentovaná prohlídka se týkala abstrakce a nepředmětné malby. Paní kurátorka se zaměřila především na české umění 60. a 70. let 20. století. Diskutovalo se o dílech K. Malicha, Z. Berana, Nepraše, M. Knížáka, P. Štembery, H. Demartiniho, Z. Ságlové, Z. Sýkory, E. Kmentové a dalších autorů, jejichž díla byla doplněna hudebními ukázkami.

Nakonec jsme si individuálně prošli nově nainstalovanou výstavu děl rakouského expresionisty Oskara Kokošky, který měl silné vazby na české země a zvláště na Prahu. Stejně, jako i první návštěva Veletržního paláce, nás i tato v mnohém uspokojila a určitě sem někdy příště opět zavítáme.

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCEEXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
Komentovaná prohlídka sbírky moderního českého umění ve Veletržním paláci v Praze
9. 4. 2015. (Foto: studenti 4. ročníků)