AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

EXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU

 Mgr. Brahomíra Bočanová připravila pro studenty další zajímavou exkurzi do Prahy, tentokrát s názvem Královská cesta pozpátku. Konala se 18. 6. 2015 a účastnily se jí třídy 1.G, 2.DK a 3.D.

"Studenti ze 2. a 3. ročníku si pro „prváky“ připravili průvodcovství po Královské cestě, kterou absolvovali mnozí čeští panovníci před svou korunovací. Společně jsme se podívali na mnohá významná místa historické Prahy. Navštívili jsme Pohořelec, Hradčany, Pražský hrad, Královskou zahradu, Malou Stranu, Karlův most, Křížovnické, Staroměstské i Malé náměstí a skončíili na náměstí Republiky."

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUEXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUEXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU
EXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUEXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKUEXKURZE DO PRAHY: KRÁLOVSKÁ CESTA POZPÁTKU

Královská cesta pozpátku, Praha 18. 6. 2015 (Foto: Drahomíra Bočanová)