AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2014

Dny otevřených ateliérů jsou slavností výtvarného umění, do kterých se zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy. Jak už název akce napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam můžeme my zvědavci strčit nos a kde narazíme na tvůrce, se kterým je možno krátce promluvit nebo s ním u kávy či sklenky vína strávit odpoledne nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie. Výtvarníky nijak nevybíráme, oslovujeme všechny umělce působící na území jižních Čech. Účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr necháváme na návštěvnících, ať si každý najde, co se mu líbí. V rámci víkendu, kdy probíhají Dny otevřených ateliérů, organizuje Jihočeský kraj prostřednictvím projektu Kulturní most také komentované prohlídky s průvodcem do vybraných ateliérů, a jsou veřejnosti přístupné zdarma.

Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit projektu Kulturní most, jehož vedoucím partnerem byl Jihočeský kraj, který převzal know-how od partnerské organizace Kulturvernetzung Niederösterreich, se kterou spolupracuje i v letošním roce. V roce 2013 byla navázána kooperace v rámci Dnů otevřených ateliérů i s Horním Rakouskem.

Dny otevřených ateliérů byly rozšířeny do  Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje díky aktivitám projektu Porta culturae. Oba projekty byly podpořeny z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013“ a byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, v rámci kterého výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí pro širokou veřejnost, která s nimi může promlouvat, inspirovat se, vyzkoušet si vybrané výtvarné techniky, zakoupit umělecké dílo či jen tak sdílet pár hodin radosti z tvoření.   Letos proběhnou v Jihočeském kraji již posedmé, a to o víkendu 11. – 12. 10. 2014.

(Zdroj: http://www.kulturni-most.cz/doa/o-dnech-otevrenych-atelieru/)

 

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2013 V SUPŠ BECHYNĚ 11. - 12. 10. 2014
 
Kde: SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
Kdy: 11. - 12. 10. 2014, 10.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00
Kontakt: reditel@supsbechyne.cz, tel.: 723 165 306

NABÍZÍME:

 • SOCHAŘSKÝ ATELIÉR 
  přízemí vpravo, číslo dveří 22
  akad. sochař Jan Benda, student Lukáš Vrtiška

   
 • ATELIÉR KRESBY A MALBY
  1. patro vlevo, číslo dveří 42

  akad. malíř Petr Štojdl

   
 • DÍLNA GRAFICKÝCH TECHNIK  
  2. patro vlevo, číslo dveří 71
  Alena Kissová
    
 • DÍLNA TOČENÍ NA KRUHU
  přízemí vlevo proti pecím
  David Stankuš

Letošní Dny otevřených ateliérů proběhly za krásného počasí. Ředitelství školy děkuje návštěvníkům, kteří našli cestu o školy a výtvarně tvořili nebo se "jen" přišli podívat. Velký dík patří také lektorům v jednotlivých ateliérech, kteří se návštěvníkům věnovali. Předpokládáme, že i v příštím roce se Dnů otevřených ateliérů zúčastníme.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2014DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2014DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2014
DOA 2014 v SUPŠ Bechyně: keramika, malba, grafika. (Foto: Archiv školy)