AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 připravila Mgr. Drahomíra Bočanová exkurzi do Vídně s následujícím programem:

  • 06.00 - odjezd z parkoviště před DM Bechyně
  • 10.00 - Vídeň - Albertina:
    Matisse a fauvisté (cca 140 děl Henriho Matisse a fauvistů)
    Dřevořez clair-obscur v 16. století (160 děl - vývoj dřevořezu v 16. století)
  • 14.00 - Kunsthistorische Muzeum (1. ročník - Egypr a Blízký východ, 2. ročník - kolekce uměleckých řemesel, 4. ročník - Obrazárna - renesance, manýrismus a baroko; výstava Luciana Freunda)
  • osobní volno - možnost návštěvy vánočních trhů
  • 17.30 - odjezd z Vídně
  • 21.00 - 22.00 - příjezd do Bechyně

Velmi zajímavé výpravy za uměním se zúčastnilo na devadesát studentů školy. Za zorganizování zájezdu paří Mgr. Bočanové velký dík.

ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
   Ve Vídni jsme vychutnali předvánoční atmosféru...
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
...a také skvělé umění. Měli jsme možnost seznámit se s tvorbou Luciana Freunda...
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
...fauvistů...
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ
...i se skvosty gotického, manýristického i barokního umění. (Foto: Mgr. Milan Vágner,
Mgr. Drahomíra Bočanová, Ing. Miroslav Petřík)