AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

WORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNI

Při podzimních Dnech otevřených ateliérů v říjnu 2013 navštívila naši školu skupina studentů sochařství a pedagogů z AVU Praha a UMPRUM Praha. Škola je zaujala a z tohoto zájmu se zrodila akce, která probíhá v naší škole, a to dvoutýdenní společný workshop studentů sochařství z obou pražských vysokých škol ve dnech 31. 3. - 13. 4. 2014.

Předběžná koncepce workshopu:

  • během prvních dnů, kdy budou probíhat spíše semináře se studenti zorientují v terénu a domluví se mezi sebou na podobě workshopu a jeho výstupu. Dále navrhujeme, aby se sami rozdělili do několika tvůrčích skupin, které si připraví svou koncepci náplně workshopu a výslednou část realizace;
  • návrh možných témat: práce se sbírkou a archivem, reflexe instituce - vztah regionu a centra, návrh expozice keramického muzea AJG v Bechyni, spolupráce s místními obyvateli či institucemi, vlastní exponát v instituci / v poli keramického umění a uměleckého řemesla, zpět do střední - intervence do školní výuky, profesní skupinový portrét aj.;
  • návrh možných výstupů pro veřejnost a místo konání: výstava, sbírka, workshop, přednáška, vizuální koláž, kulturní noviny, festival, prohlídka atp.; místo konání: škola, jiná instituce, exteriérový veřejný prostor atp.

Součástí workshopu budou zajímavé přednášky, ale také vlastní tvorba studentů a jejich seznámení se s keramikou. Na závěr proběhla jednodenní výstava výsledků pod názvem Svatební výbava.

NEPŘEHLÉDNĚTE

WORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNI
WORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNIWORKSHOP STUDENTŮ AVU A UMPRUM V BECHYNI
Závěrečná výstava v AJG Bechyně. (Foto: Archív školy)