SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT

V rámci 16. ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se v táborské Café&Gallery MP7 koná výstava plakátů studentů grafického a multimediálního oboru naší školy. Námětem vystavených prací je sociální tématika. Srdečně zveme na vernisáž v pátek 14. 3. 2014 v 18.00.

VÝSTAVA PRÁCE NEBO ŽIVOT

Práce je hlavním tématem 16. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Táboře se letos koná jubilejní 10. ročník a to od 20. do 23. března, pořádaný neziskovou organizací Cheiron T o.p.s. ve spolupráci s Café&Gallery MP7 a základní školou Bernarda Bolzana. Festival letos probíhá pod záštitou Ing. Jiřího Fišera, starosty města Tábora a Mgr. Jana Rumla, aktivisty v oblasti lidských práv.

Jeden svět se snaží upozornit na to, že po několika letech ekonomické krize se zaměstnání jako zdroj obživy stává každodenním tématem stále většího počtu lidí. Práce lidi spojuje, protože ji řeší všichni – ti, kdo ji hledají, ti, kdo se bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v ní musí trávit příliš času a přicházejí o svůj soukromý život. „Práce je pro všechny velké téma. Do budoucna se společnost bude navíc čím dál více potýkat s tím, že práce ze světa postupně mizí. Pracovních míst a zaměstnání ubývá,“ říká ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

V kampani Jednoho světa 2014 mluví o svém vztahu k práci skuteční lidé způsobem, jako by hovořili o významné osobě svého života. Mladá žena s titulkem „Snad spolu zůstanem“ se bojí o práci. Pán s nápisem „Střídám je“ poukazuje na svá tři zaměstnání, jimiž se snaží uživit rodinu. Muž původem z Indonésie říká „Hledám ji“, zatímco vietnamská podnikatelka ji našla a „vděčí jí za hodně“.

(Zdroj: http://www.cheiront.cz/)

Výstava, kterou nabízíme táborské veřejnosti, se v mnohém liší od jiných školních výstav. Především prezentuje práce, které vznikly k jedné konkrétní akci v průběhu jednoho měsíce. Dalším specifikem je, že vystavujeme práce dvou nejmladších oborů naší školy. V roce 130. výročí založení školy sice dáváme přednost tradici, a tedy výstavám keramickým, ale to, co vzniká ve škole nového mimo tradiční obor je stejně důležité. Je potěšitelné, že se na výstavě potkávají práce studentů prvních a třetích ročníků; ke cti prváků nutno říci, že není rozdílu mezi jejich pracemi a pracemi třeťáků. Práce vznikly na téma velmi závažné a jejich společným jmenovatelem je studentská kreativita, která, když je podpořena citlivým a při tom náročným přístupem ze strany vyučujících (MgA. Monika Brkalová, Mgr. Marta Kotková, Libor Hošek), má možnost vyniknout. Táborská výstava dokazuje, že mnohdy zpochybňovaná "mladá generace" není hluchá k problémům doby a je schopna být navíc i tvůrčí, když vidí konkrétní smysl své práce.

Velké poděkování patří majitelům Café&Gallery MP7 za to, že umožnili tuto prezentaci, učitelům, kteří ze studentů dostali maximum, a samozřejmě studentům, protože bez nich by takováto akce neměla smysl. Zvláštní poděkování patří Mgr. Martě Kotkové za její osobní podíl na zprostředkování a realizaci výstavy v rámci tak významné akce, jakou je filmový festival Jeden svět.

VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
Vernisáž výstavy plakátů v Café&Galery MP7 14. 3. 2014. (Foto: Archív školy)