AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT

V rámci 16. ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se v táborské Café&Gallery MP7 koná výstava plakátů studentů grafického a multimediálního oboru naší školy. Námětem vystavených prací je sociální tématika. Srdečně zveme na vernisáž v pátek 14. 3. 2014 v 18.00.

VÝSTAVA PRÁCE NEBO ŽIVOT

Práce je hlavním tématem 16. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Táboře se letos koná jubilejní 10. ročník a to od 20. do 23. března, pořádaný neziskovou organizací Cheiron T o.p.s. ve spolupráci s Café&Gallery MP7 a základní školou Bernarda Bolzana. Festival letos probíhá pod záštitou Ing. Jiřího Fišera, starosty města Tábora a Mgr. Jana Rumla, aktivisty v oblasti lidských práv.

Jeden svět se snaží upozornit na to, že po několika letech ekonomické krize se zaměstnání jako zdroj obživy stává každodenním tématem stále většího počtu lidí. Práce lidi spojuje, protože ji řeší všichni – ti, kdo ji hledají, ti, kdo se bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v ní musí trávit příliš času a přicházejí o svůj soukromý život. „Práce je pro všechny velké téma. Do budoucna se společnost bude navíc čím dál více potýkat s tím, že práce ze světa postupně mizí. Pracovních míst a zaměstnání ubývá,“ říká ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

V kampani Jednoho světa 2014 mluví o svém vztahu k práci skuteční lidé způsobem, jako by hovořili o významné osobě svého života. Mladá žena s titulkem „Snad spolu zůstanem“ se bojí o práci. Pán s nápisem „Střídám je“ poukazuje na svá tři zaměstnání, jimiž se snaží uživit rodinu. Muž původem z Indonésie říká „Hledám ji“, zatímco vietnamská podnikatelka ji našla a „vděčí jí za hodně“.

(Zdroj: http://www.cheiront.cz/)

Výstava, kterou nabízíme táborské veřejnosti, se v mnohém liší od jiných školních výstav. Především prezentuje práce, které vznikly k jedné konkrétní akci v průběhu jednoho měsíce. Dalším specifikem je, že vystavujeme práce dvou nejmladších oborů naší školy. V roce 130. výročí založení školy sice dáváme přednost tradici, a tedy výstavám keramickým, ale to, co vzniká ve škole nového mimo tradiční obor je stejně důležité. Je potěšitelné, že se na výstavě potkávají práce studentů prvních a třetích ročníků; ke cti prváků nutno říci, že není rozdílu mezi jejich pracemi a pracemi třeťáků. Práce vznikly na téma velmi závažné a jejich společným jmenovatelem je studentská kreativita, která, když je podpořena citlivým a při tom náročným přístupem ze strany vyučujících (MgA. Monika Brkalová, Mgr. Marta Kotková, Libor Hošek), má možnost vyniknout. Táborská výstava dokazuje, že mnohdy zpochybňovaná "mladá generace" není hluchá k problémům doby a je schopna být navíc i tvůrčí, když vidí konkrétní smysl své práce.

Velké poděkování patří majitelům Café&Gallery MP7 za to, že umožnili tuto prezentaci, učitelům, kteří ze studentů dostali maximum, a samozřejmě studentům, protože bez nich by takováto akce neměla smysl. Zvláštní poděkování patří Mgr. Martě Kotkové za její osobní podíl na zprostředkování a realizaci výstavy v rámci tak významné akce, jakou je filmový festival Jeden svět.

VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
VÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOTVÝSTAVA PLAKÁTŮ V TÁBOŘE: PRÁCE NEBO ŽIVOT
Vernisáž výstavy plakátů v Café&Galery MP7 14. 3. 2014. (Foto: Archív školy)