AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ

Na termín 22. 9. - 30. 11. 2013 jsme připravili v Galerii Na chodbě výstavu významných osobností školy - akademických sochařů Bohumila Dobiáše st. a Bohumila Dobiáše ml., kteří významně poznamenali vývoj školy jak umělecky, tak i pedagogicky. Tato výstava s názvem Hlína věčně živá zahajuje program akcí k 130. výročí založení naší školy. Díky vstřícnosti rodiny Dobiášových jsme měli možnost seznámit se s množstvím fotografického materiálu, kresebnými i s nepublikovanými písemnostmi. Potvrzuje se, že tvorba obou umělců dosud není dostatečně zhodnocena a oceněnna - chybí monografie či alespoň podrobnější studie o jejich tvorbě. Naším cílem není tuto mezeru vyplnit, na to nemáme erudici, ale chceme upozornit na fenomén tvorby obou umělců, kteří spoluvytvořili genia loci naší školy.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vernisáž za velkého zájmu veřejnosti v sobotu 21. 9. 2013 v Galerii Na chodbě (přízemí školy, Písecká 203, Bechyně) v 16.00 hodin. Tento zájem nás těší a zavazuje. Dokládá také to, že keramika opravdu není mrtvá a že stojí za to v tomto oboru intenzívně pracovat. Těšíme se, že v průběhu dalších dvou měsíců budeme moci přivítat další návštěvníky výstavy i školy.

Jako pozvánka na výstavu mohou posloužit fotografie z vernisáže a a detaily vystavených artefaktů. Srdečně zveme!

VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy Hlína věčně živá v Galerii Na chodbě 21. 9. 2013. (Foto: Lucie Polanská)
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ

VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
Ukázky z keramické a sochařské tvorby Bohumila Dobiáše st.... (Foto: Jiří Novotný)
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ

VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA HLÍNA VĚČNĚ ŽIVÁ: DOBIÁŠOVI V GALERII NA CHODBĚ
...a jeho syna Bohumila Dobiáše mladšího. (Foto: Jiří Novotný)