AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014

V rámci jarního jednání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR, jejíž zasedání probíhá 2. - 3. 4. 2014 v Plzni v soukromé SOŠ Zámeček, s. r. o, se uskutečnil další ročník přehlídky Studentský design 2014. Soutěž obeslalo 31 škol z celé České republiky, přihlášeno bylo celkem 140 prací z oblastí grafického designu, průmyslového designu, multimédií, skla, keramiky, zpracování kovů, grafické úpravy knih atd.

Těší nás, že naše škola se v této přehlídce neztratila: maturitní práce Radka Šejnohy (obor průmyslový design) z roku 2013 Dělící interiérová stěna se ve velké konkurenci umístila na 15. místě a bude naši školu zastupovat na přehlídce Designblok 2014 v říjnu 2014 v Praze. Máme radost i z toho, že to není v této soutěži ojedinělý úspěch, na Designblok postupuje naše práce již potřetí za sebou. Poděkování patří studentovi i akad. soch. Jiřímu Fuchsovi, který tuto práci v loňském školním roce vedl.

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
Maketa interiérové dělící stěny Radka Šejnohy. (Foto: Archív školy)
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
Jednání poroty Studentského designu 2014, Plzeň, 1. 4. 2014. (Foto: Archív školy)

První den jednání Asociace, středa 2. 3. 2014, začal slavnostními fanfárami v plzeňském Domě hudby. Po přivítání paní ředitelkou Soukromé SUPŠ Zámeček Plzeň, která je pořadatelem jarního zasedání Asociace, pokračovalo jednání zprávou předsedy Asociace PhDr. Jana Sehnala. Následoval příspěvek o projektu Pospolu (vztah škol a firem). V následné diskusi zazněly jednoznačně negativní zkušenosti ředitelů škol s touto aktivitou. Dalším příspěvkem byla informace pana Františka Janáka o Mezinárodním sklářském centru ve Světlé a o aktivitách zaměřených na střední školy. Po obědě byla na programu prohlídka školy Zámeček, s.r.o. a jejích ateliérů v Křimicích. V křimickém zámku nás provedl pan Lobkovicz, jemuž byl zámek komplikovaným způsobem vydán v restituci a jehož rodina nyní téměř ruinu kdysi krásného objektu vrací do života. Na závěr prvního dne jednání Asociace pak ředitelé a zástupci škol navštívili Fakultu umění a designu. Prohlédli si výstavu a během její derniéry proběhlo slavnostní vyhlášení Grand Prix Studentského designu 2014 a laureátů soutěže, jejichž díla budou vystavena na Designbloku 2014 v Praze. O slovo se podělili ředitelka Zámečku s.r.o. Mgr. Renata  Šindelářová, PhDr. Jan Sehnal, který vyhlásil výsledky, primátor Plzně pan Martin Baxa, který pozdravil účastníky přehlídky, doc. Josef Mištera, děkan FUD Plzeň (ponovu Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara), který rovněž pozdravil zástupce středních škol a předal Cenu FUD Plzeň, a pan Jiří Sulženko, programový ředitel projektu Plzeň - hlavní město evropské kultury 2015.

ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
Jednání Asociace v plzeňském Domě hudby 2. 4. 2014. (Foto: Archív školy)
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚSPĚCH NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 2014
FUD Ladislava Sutnara v Plzni. Vyhlášení výsledků soutěže Studentský design 2014.
(Foto: Archív školy). 

Druhý den, ve čtvrtek 3. 4. 2014, pokračovalo jednání Asociace na FUD Jana Sutnara a bylo zakončeno exkurzí po celém objektu; ředitele a zástupce škol provedl děkan fakulty doc. Josef Mištera. Poté bylo jednání ukončeno. Podzimní jednání proběhne na počátku listopadu 2014 v Ústí nad Orlicí.