AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014

Podobně jako v minulých letech jsme i letos přijali pozvání a účastníme se přehlídky studentských prací Studentský design 2014. Letošní ročník pořádá Soukromá střední umělecko-průmyslová škola - Zámeček s.r.o. Plzeň z pověření Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR. Na přehlídku jsou přijímány práce, které vznikly v druhém pololetí školního roku 2011/2012, ve školním roce 2012/2013 a v prvním pololetí školního roku 2013/2014. Soutěžní práce budou vystaveny v prostorách Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni v termínu 20. 3 - 2. 4. 2014, jednání poroty proběhne 1. 4. 2014 v odpoledních a večerních hodinách. Podrobnosti o přehlídce jsou zveřejněny na www.zamecek.cz a na vebových stránkách Asociace (www.vytvarneskoly.cz).

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014

Do letošní přehlídky jsme přihlásili loňské maturitní práce, a to lampu Erika Bartoše (obor průmyslový design, vedoucí práce ak. soch. Jiří Fuchs), model dělicí stěny do interiéru Radka Šejnohy (obor průmyslový design, vedoucí práce ak. soch. Jiří Fuchs) a cyklus fotografií Pavly Fabíkové Levitace (obor multimediální tvorba, vedoucí práce Libor Hošek).

ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014
ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014ÚČASTNÍME SE SOUTĚŽE STUDENTSKÝ DESIGN 2014
Práce, které reprezentují naši školu na přehlídce Studentský design 2014 v Plzni.
(Foto: Archív školy)