AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI

V pátek 24. 1. 2014 proběhla v ateliérech Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, tradiční výtvarná soutěž Region 2013. Soutěže se zúčastnilo 11 škol (10 z ČR, 1 ze Slovenska). Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v kresbě podle sádrového modelu (11 škol po jednom soutěžícím) a v tvorbě plakátu počítačovou cestou (9 škol po dvojici soutěžících); tématem plakátu bylo 100. výročí narození Bohumila Hrabala.

Naši školu reprezentovala v kresbě Kateřina Kofroňová (3. ročník keramického oboru) a v tvorbě plakátu Štěpánka Rolniková Zuzana Citovská (obě 3. ročník grafického oboru). Soutěž byla obsazena opravdu kvalitně, práce byly velmi vyrovnané a obě poroty měly těžkou práci. Mezi tři nejlepší se naše studentky sice nedostaly, ale i tak jim patří poděkování za odvedenou práci a za reprezentaci školy. 

Podobně jako v minulých letech byla do programu soutěžního dne zařazena přednáška. Tentokrát přijal pozvání BcA. Tomáš Černý, absolvent ateliéru architektury FUD Ústí nad Labem, který se zabývá návrhy interiérů, osvětlení, originálního nábytku, drobné architektury a zajímavými projekty v oblasti alternativní architektury. Pedagogický dozor soutěžících měl zároveň možnost navštívit výstavu semestrálních prací v budově Ústavu umění a designu ZČU Plzeň.

 

ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI
ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI
ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI
ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI
ÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNIÚČAST ŠKOLY NA SOUTĚŽI REGION 2014 V PLZNI
18. ročník soutěže Region 2014 v Plzni 24. 1. 2014: slavnostní zaájení, intenzívní práce,
hodnocení, přednáška BcA. Tomáše Černého a vyhlášení výsledků. (Foto: Archív školy)

Soutěž Region 2014 považujeme za velmi dobrou příležitost pro pracovní setkání studentů i učitelů. Děkujeme organizátorům z Nerudovky za milé přijetí a péči, určitě rádi přijmeme pozvání i v příštím roce.