AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ROLNIČKOVÝ DEN 7. 4. 2014

Opět po roce se studenti naší školy podílejí na charitativní akci, kterou organizuje Ing. Jaroslava Bínová, a sice na Rolničkovém dnu 2014. Výtěžek z prodaných rolniček bude určen Centru české diakonie Rolnička Soběslav, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Všem studentům, kteří se na akci podílejí, i Ing. Bínové patří poděkování.

ROLNIČKOVÝ DEN 7. 4. 2014

"Děkuji za ochotu a spolupráci při sbírce pro Rolničku, vybralo se pěkných 4641,- Kč. Vážím si píle a nasazení studentů, protože vím, že nasadit sama sebe může být těžké a chce to i trošku odvahy. Jsem rád, že jsem mohl navštívit zajímavé prostředí vaší školy a spolupracovat s tak milými lidmi. Přes úschovnu jsem poslal fotky studentů a doufám, že dorazí, kdyby ne, tak je pošlu ještě jednou. Vyřiďte prosím pozdrav a poděkování studentům, opravdu si vážím toho, co pro nás, ve vaší škole děláte. Hezký den a ještě jednou děkuji."

Ivan Mrkvica, vedoucí chráněné dílny střediska Rolnička

ROLNIČKOVÝ DEN 7. 4. 2014ROLNIČKOVÝ DEN 7. 4. 2014ROLNIČKOVÝ DEN 7. 4. 2014
Studenti naší školy při Rolničkovém dni 7. 4. 2014. (Foto: Ivan Mrkvica, Rolnička Soběslav)