AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013

V rámci propagace školy a získávání nových studentů se naše škola účastní burz škol. Tyto akce začínají v říjnu, trvají do konce listopadu a mají pevné místo v kalendáři akcí školy. Ani letošní rok není v tomto směru výjimkou. I když je jasné, že rok od roku roste role jiných zdrojů informací, nevynecháváme ani tento způsob předávání informací o naší škole veřejnosti - osobní kontakt se zájemci o studium považujeme za zásadní.

Burzy, kterých se účastníme v roce 2013:

  • 22. 10. 2013 - ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
  • 23. 10. 2013 - Burza středních škol, hotel Palcát, Tábor
  •   5. 11. 2013 - Burza středních škol, KD Strakonice
  •   6. 11. 2013 - Burza středních škol, Muzeum Jindřichův Hradec
  • 11. 11. 2013 - Burza středních škol, KD Písek
  • 12. 11. 2013 - ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou
  • 14. 11. 2013 - Burza středních škol, Národní dům Prachatice
  • 20. - 22. 11. 2013 - Veletrh Vzdělání, řemeslo v Českých Budějovicích
  •   4. 12. 2013 - ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou

Ve středu 23. 10. 2013 se uskutečnila tradiční burza škol v táborském hotelu Palcát, kterou podporuje Jihočeská hospodářská komora. S velkou radostí musíme konstatovat, že burza škol v Táboře byla za poslední roky navštívena nejpočetněji a že i zájem o naši školu byl výrazný. Rovněž v dalších místech proběhly burzy obecně za většího zájmu, než v loňském roce. Těší nás také, že v letošním roce poprvé jsme se mohli účastnit burzy škol v Prachaticích.

PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013
Burza škol v Táboře 23. 10. 2013. (Foto: Archív školy)
PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013
PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013
PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013PROPAGACE ŠKOLY - BURZY ŠKOL V ROCE 2013
Strakonice, Národní dům, burza škol 14. 11. 2013, ing. Jaroslava Bínová. (Foto: Archív školy)