AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECH

Na pondělí 10. 3. 2014 byla pro studenty prvních ročníků připravena přednáška o různých druzích a formách závislostí. Zahájil ji film V pasti a stále v pasti režisérky Heleny Třeštíkové, který byl natočen za přispění Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva kultury ČR. Film perfektně ukazuje problém závislosti v kontextu, chybných motivů, falešného sebevědomí a nezadržitelného zužování prožitků, které provází totální fyzickou destrukci jedince. Život závislého se smrskne na drogu, zločin, sebezneužívání a utrpení.

Přednáška měla za cíl nastínit příčiny kroku směrem k nezdravému životnímu stylu, který se nemusí projevit pouze závislostí, může mít projevy šikany, extrémismu, sektářství, panovačnosti. Jejím dalším cílem je ukázat mechanismy, které vedou ke kvalitnímu fyzickému i psychickému životu. Přednášku vedl školní koordinátor protidrogové prevence Mgr. Otakar Novák.

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECHPŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECHPŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ ROČNÍKY O ZÁVISLOSTECH
Přednáška Otakara Nováka 10. 3. 2014. (Foto: Archív školy)