AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU

Na konec září 2013 připravila Mgr. Drahomíra Bočanová další poznávací zájezd za uměním, tentokrát do jižní Francie. Zájezd nese název Provence - od antiky po modernu a jeho program je velmi lákavý.


PROGRAM ZÁJEZDU

 • 1. den
  odpoledne odjezd z Bechyně přes Německo do Francie;
 • 2. den
  ráno příjezd do Orange (prohlídka antických památek - divadlo, vítězný sloup - UNESCO), přejezd do Avignonu (prohlídka papežského paláce - UNESCO, procházka městem), ubytování v hotelu blízko Avignonu;
 • 3. den
  snídaně v hotelu, sbalení věcí, přejezd do Nimes (prohlídka města - hradby, antické chrámy, amfiteátr), přejezd k Pont du Gard (římský akvadukt - UNESCO), přejezd do Arles (UNESCO - prohlídka kláštera St. Trophime, procházka po dalších památkách - antický amfiteátr, nekropole, lázně), přejezd do hotelu poblíž Cannes, ubytování;
 • 4. den
  přílezd do Vallauris (Picassova kaple, muzeum keramiky), Antibes (Picassovo muzeum), Biot (muzeum Fernanda Légera);
 • 5. den
  snídaně v hotelu, přejezd do Cagnes sur Mer (Renoirovo muzeum), přejezd do Nice (muzeum Henryho Matisse, Marca Chagalla, popř. muzeum moderního umění);
 • 6. den
  snídaně v hotelu, sbalení věcí, přejezd do Grasse (exkurze do parfumérie, popř. Fragonardovo muzeum), příjezd do Vence (Matissova kaple), příjezd do Monte Carla (procházka městem, nákupy), v podvečerních hodinách odjezd do ČR přes Itálii a Rakousko;
 • 7. den
  v dopoledních hodinách příjezd do Bechyně.

Zájezd se vydařil, v sobotu 28. 9. 2013 se účastníci ve 14.30 v pořádku vrátili do Bechyně. Poděkování patří Mgr. Bočanové, Mgr. Vágnerovi, cestovní kanceláři, řidičům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNUPOZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE - OD ANTIKY PO MODERNU
 Fotografické připomenutí zájezdu do Provence: antika se mísí s moderním uměním.
(Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)

Ohlasy studentů:

"V týdnu od 22. 9. do 28.9. 2013 se naše škola zúčastnila již několikátého poznávacího zájezdu, tentokrát do Francie, konkrétně v tomto ročním období do stále prosluněné Provence. Odjížděli jsme v neděli po poledni z Bechyně a na místo, konkrétně do Orange, jsme dorazili kolem 9. hodiny ráno druhého dne. Zde jsme navštívili antické památky a odjeli do města papežů - Avignonu. Zde našim zrakům nesměl uniknout známý a písní proslavený  Avignonský most, končící v půli řeky Rhony, a největší gotický palác, který je zároveň uveden na seznamu UNESCO, a to Papežský palác. Mnohé z nás zde zaujala i výstava moderního umění, jež bylo kontrastní vzhledem k charakteru gotické stavby. Další den jsme navštívili zbytek římského akvaduktu Pont du Gard, ležícího na sever od města Nimes. Chladná, avšak ranním sluncem prosvícená stavba mnohé z nás uchvátila. Poté jsme přejeli do Nimes a Arles. A další dny následovala prohlídka muzea F. Legéra, Picassovy kaple, Renoirova muzea, parfumerie Fragonard, muzea Chagalla a nádherně vyzdobené Matissovy kaple ve Vence . Poslední den jsme strávili v Monte Carlu, individuálně se potulovali a naposledy koupali v moři, někteří z nás ochutnali i typická jídla. Domů jsme se navrátili v sobotu v odpoledních hodinách. Byl to krásný, kulturně pestrý a sluníčkem prosvícený týden. Poděkování patří paní Bočanové i ostatním kantorům, kteří s námi výlet absolvovali."

Za 4.M Aneta Samcová a Eva Kalinová 
                                                                                                                      

"Zájezd do Francie nás všechny uchvátil! Zejména akvadukt Pont du Gard, který je sice monumentální, ale zároveň zapadá do nimeské vegetace. Rozkvetlou levanduli už jsme sice nestihli, ale celé  Provence jí bylo provoněné. Velkým zážitkem pro nás také bylo to, když se celá naše třída šla vykoupat do moře. Ve vodě jsme však mnoho chvil nestrávili, jelikož nás vyděsily medůzy. Návštěva parfumerie v Grasse nám, kromě koupi kvalitního parfému, přihrála i hezkého francouzského mladíka, který doplňoval mýdlo. No a fejetonově - hned na začátku  zájezdu přivezli jistí lidé jisté nemoci, a tak jsme s nimi hráli ping - pong po celou dobu a někteří i několik dní poté."

Studentky z 3.G

"Zážitek? Srdečné  dovádění v Ligurském /?/ moři. Návštěva Renoirovy rezidence, s krásnou zahradou na kopci, kde nás polapil umělecko tvořivý duch, uchopil tužku a kreslil."

Roman a Vašík z 3.G"Nejhezčí vzpomínky mám z města Arles. Krásné, slunečné město, s hezkými uličkami, kde prodávají suvenýry a zároveň v kavárnách odpočívají Francouzi. Po nákupech jsme zašli do "žluté  kavárny" , kterou nám poradila paní průvodkyně, sedly si tam s Anet a Nancy a objednaly kávu. Pracoval tam úžasně příjemný číšník, který spokojeně čekal na naše s Nancy přepočítané centy na euro. podle mě všichni Francouzi z Provence jsou  příjemní a hodní."

Alina Yessimbeková z 3.G

"Ráda bych se o výletu do tolik obdivované Provance vyjádřila veskrze kladně, avšak názory se liší a ač jsem žasla nad dokonalostí zdejší architektury, něco mi zde chybělo. Snad lhostejnost a šeď rodné země...?

Cesta trvající téměř 20 hodin nebyla nikterak záviděníhodná avšak s ničím jiným, než s rozlámaným tělem se počítat nedalo. Když jsme konečně v dopoledních hodinách dorazili do Francie - do města Orange, byli jsme zralí do postele, ale od spánku nás dělilo několik památek. První z nich byl vítězný oblouk. Monumentalita a stáří těchto staveb člověka vždy uchvátí. Dalším místem bylo antické divadlo, nabízející užasnou podívanou hry slunce se stíny. Když jsme prošli městečko Orange, přejeli jsme o kus dál do Avignonu, podívat se na známý Avignonský most a vstoupit do papežského paláce. Po prohlídce vnitřku paláce jsme se přemístili do hotelu a konečně si mohli odpočinout.

Podobně probíhaly i další čtyři dny. Naše průvodkyně nám sice podala profesionální výklad o všech místech, která jsme navštívili, ale neskutečně pospíchala. Rozhodně to nebyl zájezd na míru, koneckonců jsme umělecká škola, a proto by neuškodilo více prostoru pro malé náčrtky či jinou tvorbu. Ve stejném spěchu jsme tedy navštívili Arénu v Nimes, Maison Carrée a Tour Magne de Nimes. Nejvíce však z mého pohledu nadchl akvadukt Pont du Gard, který přemosťoval řeku Le Gard Ou Gardon. Ve stejném dnu jsme stihli projít Arles a zajít do kláštera St. Trophime.

Památek bylo mnoho, ale nejvíce mi utkvěla v paměti muzea. Viděli jsme tvorbu slavného Légera, Picassa, Renoira, Matisse i génia barev Chagalla. Velký dojem určitě udělala Matissova kaple, kterou sám navrhoval včetně doplňků. Hra barevných sklíček ve vitrážových oknech byla kouzená.

Poslední zastávkou bylo Monte Carlo, kde jsme se podívali na první kasino a poté měli několik hodin pro vlastní program. Mnozí navštívili pláž, vyzkoušeli moře a obdivovali zdejší luxus. Monte Carlo bylo krásné hlavně v noci, kdy ožívala světla v oknech a ohromné jachty na moři se probouzely ze spánku.

Nakonec to byl další zážitek a krátké poznání jiné kultury a jiné společnosti. Určitě se najde mnoho vtipných i méně populárních zážitků. Například na manévrování s autobusem v příliš úzké zatáčce pravděpodobně dlouho nezapomeneme."

Zdeňka Limbergová, 3.V
 

"Úžasné  zážitky, krásné letní počasí, pohoda, souznění s Francií, a k tomu i přes různé malé neshody dojem, že máme fajn studenty, to vše pro mne byl zájezd do Provence. A velký dík kolegyni Mirce Bočanové  že řadu měsíců věnuje přípravě takovéto akce."

Lída Krůčková , učitelka