AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PORTUGALSKÝ ASISTENT NA SUPŠ BECHYNĚ

V dnešní moderní době je více než standardem, že absolventi škol ovládají minimálně jeden světový jazyk. Naše škola si tento fakt velmi dobře uvědomuje, a proto v nabídce cizích jazyků nefiguruje pouze povinná angličtina, ale žáci mají možnost si od druhého ročníku vybrat mezi němčinou, španělštinou, ruštinou a francouzštinou. Naším cílem je podpořit nejen výtvarné nadání, ale i jazykové dovednosti žáků.

Abychom studnetům cizí jazyk lépe zprostředkovali, požádali jsme o grant na asistenta z programu Comenius. Tento program je určen pro absolventy pedagogických fakult po celé Evropě. Asistenti pomáhají při výuce, plánují aktivity, zpestřují výuku, individuálně či ve skupinách pracují s žáky v různých předmětech, jsou jakousi pravou rukou učitele. Navzájem se také mohou obohacovat o nové výukové metody či naopak o dlouholeté zkušenosti z praxe.

Jako jedna z 30 českých škol z celkového počtu 120 (!) žádajících jsme grant získali a máme velkou radost, že od září 2013 do června 2014 může na naší škole působit Sergio Bruno Antunes, portugalský absolvent architektury na Univerzitě v Portu a pedagogické fakulty na Univerzitě v Avieru (obor výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ). Bruno zatím spolupracuje v hodinách angličtiny, španělštiny a v grafických dílnách. Věříme, že jej zapojíme i při výuce jiných předmětů.

PORTUGALSKÝ ASISTENT NA SUPŠ BECHYNĚ

Český spisovatel, učitel a básník Jan Vrba řekl, že "...cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět." S tím nelze nesouhlasit a my věříme, že díky Brunovi naši studenti objeví hlavně potřebnou motivaci k učení se cizím jazykům, že budou mít dostatečnou příležitost procvičit si své jazykové znalosti a také poznají zajímavou portugalskou kulturu a jazyk.

Více o asistentském programu naleznete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project folder id=25&.

Mgr. Štěpánka Janoušková