AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Ve dnech 20. - 21. 6. 2014 proběhly oslavy 130. výročí založení naší  školy. Dvoudenní velmi naplněný program začal v pátek 20. 6. 2014 registrací absolventů v přízemí škol; zaregistrovalo celkem 675 absolventů (řada dalších přišla do školy, ale neregistrovala se). Nejstarší ročník od maturity byl 1947,  z něhož se zúčastnilo 6 absolventů, dále ročník 1950 (3 absolventi). Nejpočetnější byl  maturitní ročník 1977, z něhož bylo celkem 30 absolventů, následně pak ročník 1989 s počtem 26 absolventů. Potěšitelné bylo, že poměrně hojně přišli i zcela čerství absolventi z letošního školního roku.

NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE

Program oslav zahrnoval:

Pátek 20. 6. 2014

 • 10.00 - 20.00 den otevřených dveří
 • 10.00 - 20.00 evidenci absolventů v přízemí školy
 • 10.00 - 18.00 stánek chráněné dílny Rolnička Soběslav na školním dvoře
 • 14.00 - 17.00 projekci sekvencí studentů multimediálního oboru na výstavě SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • Výstavu výběru maturitních prací z roku 2014 v učebně č. 56 v 1. patře školy
 • 17.00 vernisáž výstavy soch Ladislava Janoucha v učebně č. 26 v přízemí školy
 • 18.00 vernisáž výstavy keramických plastik a grafiky Alexandera Waltera v 1. patře školy
 • 19.00 vystoupení pouličního divadla Kajbar v Klášterní zahradě (na Protivínce - v případě nepříznivého počasí)

Sobota 21. 6. 2014

 • 10.00 - 18.00 den otevřených dveří
 • 10.00 - 18.00 evidenci absolventů v přízemí školy
 • 10.00 - 18.00 stánek chráněné dílny Rolnička Soběslav na školním dvoře
 • Výstavu výběru maturitních prací z roku 2014 v učebně č. 56 v 1. patře školy
 • 13.00 komentovanou prohlídku výstavy Fenomén B v Mezinárodním muzeum keramiky (Dita Hálová - UPM, Jiří Novotný - SUPŠ Bechyně)
 • 14.00 - 17.00 projekci sekvencí studentů multimediálního oboru na výstavě SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • 14.00 - 18.00 promítání čtyřicetiminutových sekvencí z třicetileté historie KPP v bechyňském kině; hudba: Karel Dvořák
 • 14.00 vyložení pece na dřevo na školním dvoře (letošní absolventi keramického oboru SUPŠ Bechyně)
 • 15.00 slavnostní dernisáž výstavy maturitního ročníku 1974 v Galerii Galvína, Libušina 186, Bechyně
 • 16.00 Zpívání mezi sochami - vystoupení píseckého pěveckého sboru Sborissimo ve školní Galerii Na chodbě (přízemí SUPŠ Bechyně)
 • 17.00 projekci k pálení v peci na dřevo s výkladem (posluchárna č. 74, 2. patro školy)
 • 19.00 Keramické písničky - Zrcadla a přátelé (klášterní zahrada)

Po oba dny byla škola otevřena absolventům i návštěvníkům. Zájemci měli možnost vidět ukázky z historické i soudobé produkce školy a autorské výstavy absolventů školy Milana Doubravy (absolvent 1964), Ladislava Janoucha (absolvent 1963) a Alexandera Waltera (1961).

Současně probíhaly výstavy a kulturní akce:

 • Fenomén B! v Mezinárodním muzeu keramiky Bechyně
 • SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • Absolventi ´74 v Galerii Galvína, Libušina 176, Bechyně
 • Byt č. 2, Galerie 2+1, Kulturní dům Bechyně (Monika Horčicová, Alena Kazatelová, Dušan Váňa; během oslav 130. výročí SUPŠ otevřeno v pátek 20. 6. 2014 18.00 - 22.00 a v sobotu 21. 6. 2014 14.00 - 20.00; pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ Václava Pichla v Bechyni; ukončení výstavy 20. srpna 2014).
 • Letní koncerty v atriu KD Bechyně 20. 6. 2014Wait for (Strakonice), Náhodný Výběr (Soběslav)
  Afterparty: DJ KIX & Stepheny O'

Nutno říci, že program byl opravdu naplněn do posledního bodu. Domnívám se, že nám nepřísluší hodnotit, jak oslavy proběhly, ale jednoznačně pozitivní byl zájem absolventů o školu a o dění v ní. Počet zaregistrovaných absolventů, který je prakticky totožný s výročím přad pěti lety, nás utvrzuje v tom, že škola je jednoznačně "fenoménem", který se jen tak nenajde. A zároveň nás zavazuje do budoucna - tradice není prázdným slovem bez obsahu. Děkujeme všem, kteří vážili cestu do Bechyně a navštívili akce k výročí školy a děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném a důstojném průběhu oslav.

Reportáž z výstav ve škole a z projektu Fenomén B naleznete na:
https://www.youtube.com/watch?v=O1E1pPbWMAs&list=UU7lDAtOjSOsv7CYEXxuC-iw (čas reportáže: 8.21 - 11.05)

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vernisáž výstav Ladislava Janoucha a Alexandera Waltera 20. 6. 2014. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vystoupení kabaretu Kajbar z Českých Budějovic v restauraci Protivínka 20. 6. 2014.
(Foto: Archiv školy)

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Komentovaná prohlídka výstavy Fenomén B v AJG, derniéra výstavy Maturitní ročník 1974
v Galvíně a koncert souboru Sborissimo v Galerii Na chodbě 21. 6. 2014.
(Foto: Archiv školy a ing. Miroslav Petřík)

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vystoupení hudebního seskupení Zrcadla v bechyňské klášterní zahradě 21. 6. 2014.
(Foto: Archiv školy
)

...a na závěr několik postřehů z pera PhDr. Jaromíra Matouška (otištěno v Městském zpravodaji Bechyně, červenec - srpen 2014):

Pomotávám se po Bechyni. Chvíli se psem, chvíli sám, chvíli se ženou a se psem a chvíli se ženou bez psa. Pohltila nás atmosféra stotřicátého výročí založení střední uměleckoprůmyslové školy. Všude živo. Družnost seskupená okolo umění. Vazby vzpomínek. Jedna dáma si mě spletla se spolužákem, během minuty jsme si omyl vysvětlili, ale tykání nám vydrželo až do rozloučení polibkem. O něco později mě náš pes seznámil s akademickým sochařem Doubravou a následoval rozhovor, na který nezapomenu. Kvůli podobné atmosféře jsem před dvaceti lety jezdíval na jih Francie.

Pátá věta prvního odstavce začíná slovem „družnost“. Výrazy k němu blízké jsou: přátelskost, kamarádskost, společenskost, sdílnost. V obecném povědomí se jim přiřazuje kladná hodnota. Mají však i své stíny. Vysoce společenský muž může zanedbávat rodinu. Vysoce sdílná žena může být drbnou. Kamarádskost v práci bývá příčinou protekcí. Nezřízená přátelskost blokuje schopnost vybírat si k sobě kvalitní lidi.

Významný německý filozof 19. století Arthur Schopenhauer mínil: „Družnost patří k nebezpečným, ba zhoubným zálibám, poněvadž nás přivádí ve styk s bytostmi, jejichž většina je morálně špatná a intelektuálně tupá nebo zvrácená. Nespolečenský je ten, kdo je nepotřebuje.“

Kdyby Schopenhauer ve dnech slávy bechyňských keramiků pozoroval co já, jeho oči by sice viděly to samé co mé, ale prožil a popsal by to zcela jinak. Co lépe odráží realitu? Můj okouzlený pohled, který je výsledkem touhy po harmonii nebo trpká zkušenost filozofa s lidstvem?

Vzpomínám si na jednu experimentální báseň, která neobsahovala jiného tištěného slova než slovo smích. Snad čtyřicetkrát. Kdesi uprostřed však bylo jedno jediné slovo smích přeškrtnuto a místo něho rukou připsáno slovo pláč. Báseň se jmenovala Karneval. Ta poetická hříčka mne ovlivnila natolik, že jsem se nakonec stal psychologem. Náhlé poznání, že prožitky jednotlivých lidí v davu bývají diametrálně odlišné, mě odvedlo od mladistvého zaměření na sebe k zájmu o druhé.

Myslím si, že družnost je krásná, je-li v jejím středu něco podstatného. Sdružení lidí okolo společného zájmu, okolo produktů, které vytvářejí a které stojí za to oslavit, mívá často neopakovatelný ráz a emoci, ze které lze čerpat sílu do dalších všedních dnů.

PhDr. Jaromír Matoušek, j.m.psychologie@seznam.cz, MZB 7,8/14, str. 2