AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

MULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKON

V úterý 28. 1. 2014 se uskutečnila zajímavá akce pro studenty multimediálního a grafického oboru.  Pánové Michael Jurák (školitel techniky firmy Nikon) a Václav Mládek (Fotofast Tábor) vedli v naší škole workshop, jehož cílem bylo seznámit studenty grafického a multimediálního oboru s novinkami fotografické techniky Nikon. Po úvodní přednášce, která se týkala techniky a technických parametrů objektivů měli studenti možnost vyzkoušet si techniku v praxi při fotografování zátiší a portrétu. Akce byla velmi zajímavá a věříme, že nebyla poslední. Poděkování patří nejen přednášejícím, ale také MgA. Monice Brkalové, která akci zorganizovala.

NEPŘEHLÉDNĚTEMULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKONMULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKONMULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKON
MULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKON
MULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKONMULTIMEDIÁLNÍ WORKSHOP A PREZENTACE FIRMY NIKON

Přednáška a workshop Michaela Juráka a Václava Mládka 28. 1. 2014. (Foto: Archív školy)