AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

MOSTY MEZI MĚSTY - STUDENTI SUPŠ BECHYNĚ VE WALESU

V polovině října se skupina deseti studentů ze SUPŠ Bechyně zúčastnila výměnného pobytu v městečku Caerphilly v Jižním Walesu.  Cílem pobytu bylo navázat kontakt mezi středními školami a poznat více místní velšskou kulturu.

Studenti, kteří reprezentovali naši školu, byli vybráni z různých uměleckých oborů. Na společných workshopech jsme spolupracovali jsme se dvěma středními školami, a to se St. Cenydd a Blackwood Comprehensive School. Žáci si tak mohli vyzkoušet práci s hlínou, s reliéfem na měděných plíškách, zpracování fotografií v programu Photoshop atd. Finální výrobky byly pak vystaveny na závěrečné výstavě ke konci týdne. S místními studenty jsme si prohlédli školy, ochutnali typické jídlo v jídelně, vyptali se na rozdíly ve školství obou zemí a sledovali práci v hodinách výtvarné výchovy. Naši studenti se také aktivně zapojili do výuky a pomáhali mladším dětem v hodinách kreslení. Na zdejších školách jsou handicapované děti běžně integrovány mezi žáky a tato krátká asistence při kreslení byla pro některé české studenty poměrně velkou výzvou.

Týdenním pobytem nás provázelo téma hornictví ve Walesu, jelikož spousta místních rodin žila z těžby uhlí. Caerphilly a okolí bylo v minulosti místem fungujících dolů, které však byly v 80. letech hromadně uzavírány. Dnes již v okolí není ani jeden činný, ale v místních obyvatelích stále přežívá „hornická duše“. Proto i aktivity a výlety, které jsme podnikali, se týkaly této tématiky: navštívili jsme Y Galleri s obrazy největších Velšských umělců, zhlédli jsme dokument o hornictví v uměleckém kulturním Chapter Arts Centre, avšak největším zážitkem pro žáky byla návštěva Big Pit - národního muzea hornictví, kde jsme v helmách a se světly procházeli s průvodci, bývalými horníky, šachtami a prostorami dolu a přímo se tak dozvídali velmi zajímavé informace o drsném hornickém životě.

Dalším působivým zážitkem byla účast na vzpomínkové akci nejsmutnější hornické katastrofy nejen v historii Walesu, ale v celém Spojeném království, kdy z důvodu uniku dolního plynu došlo k explozi v dole blízko Caerphilly, v městečku Senghenydd. Toho dne, 14. října 1913, zemřelo 439 horníků z okolí a jeden záchranář. Naše střední škola St. Cenydd zorganizovala společný kulturní program v tělocvičně školy, kde 439 žáků nesoucích kartičku se jménem zemřelého horníka a i učitelé převlečení za horníky si připomněli 100. výročí katastrofy minutou ticha, společným zpěvem velšských národních písní a závěrečným průvodem žáků - horníků k místu neštěstí.

Naši studenti byli zapojeni nejen do aktivit ve škole, ale osobně jsme se setkali se starostou Caerphilly, města, které výměny mezi školami velmi podporuje. Navštívili jsme také hlavní město Walesu Cardiff s velmi moderním a rostoucím přístavem, kulturním centrem Millenium Centre a budovou Senedd (velšké Národní shromáždění). Měli jsme možnost si prohlédnout historické centrum a bohaté sbírky umění v národním Museum of Wales.

Studentům se naše první, leč jazykově a kulturně velmi bohatá cesta líbila. Nejvíce ocenili velmi přátelský přístup a pohostinnost místních lidí, typické anglické jídlo, které mohli ochutnat, a možnost procvičení angličtiny v praxi. Těšíme se na návštěvu velšských studentů v Bechyni v dubnu 2014!

Mgr. Štěpánka Janoušková

VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESUVÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESUVÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESU
VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESU
VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESUVÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ VE WALESU
Naši studenti ve Walesu, říjen 2013. (Foto: Archív školy)