AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNI

Od září 2013 působí na naší škole jako asistent pan Sergio Bruno Antunes. Jeho činnost je jednoznačně přínosem pro školu - a nejen pro naši. Své nápady přenáší i na základní školu, studenty i žáky ZŠ dokáže skvěle motivovat. Můžete se seznámit s jeho nejnovějšími aktivitami.

PORTUGAL IS… výtvarná soutěž „Co je Portugalsko“?

Sergio Bruno Antunes se rozhodl pro studenty SUPŠ uspořádat výtvarnou soutěž, jejíž práce by byly zapojeny do výstavy v červnu 2014, která se bude konat v rámci akce Portugalský týden. Aby se co nejvíce studentů zapojilo do tohoto projektu, oslovili jsme i naše učitele výtvarných předmětů, kteří se ochotně a s otevřenou myslí zapojili a projekt přenesli do výuky: pan učitel Nováka s 1.G, 1.M, 2.M a 2.G (výtvarná příprava), paní učitelka Hášová a pan učitel Oliva s 2.K a 3.V (Praktická cvičení v malírně), paní učitelka Kotková s 3.M (Počítačová grafika). Velmi děkujeme za podporu.

ČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNI
Hodina výtvarné přípravy v 2.G, březen 2014. (Foto: Archív školy)

Výtvarná soutěž „Portugal is…“ je však otevřena všem žákům SUPŠ. Veškeré návrhy zpracované jakoukoliv výtvarnou technikou na téma Portugalsko mohou studenti odevzdat nejpozději do 30. dubna 2014 přímo Brunovi, který je s ostatními učiteli vyhodnotí a udělí velmi hodnotné ceny těm nejlepším… a to dovezené přímo z Portugalska J. Stojí tedy za to se zúčastnit! Práce žáků SUPŠ A ZŠ Libušina pak budou vystaveny v červnu na společné výstavě o Portugalsku na naší škole. Více informací poskytne a konkrétní dotazy vám zodpoví přímo náš asistent Bruno.

ČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNI
Návrhy plakátů na soutěž Portugal is... (Autor: Sergio Bruno Antues, foto: Archív školy)

Asistent Comenius - spolupráce se ZŠ Libušina Bechyně

Bruno zpočátku pracoval pouze s našimi studenty, asistoval především v hodinách angličtiny, španělštiny a v grafických dílnách. Protože však jeho pedagogická aprobace sahá i na 2.stupen ZŠ a jelikož on sám je otevřený všem novým výzvám, rozhodl se Bruno zapojit i do hodin výtvarné výchovy a angličtiny na ZŠ Libušina Bechyně, a to především díky nadšení a ochotě paní učitelek Pavlíny Novotné, Anety Petrunové a Romany Švestkové. Po jarních prázdninách tedy Bruno asistuje či představuje portugalskou kulturu v hodinách angličtiny, střídavě od 5. do 9. třídy, dále však pravidelně dochází na hodiny výtvarné výchovy do 7. třídy, kterou také aktivně zapojil do výtvarné soutěže a následné výstavy o Portugalsku. Ta proběhne v červnu 2014 na půdě SUPŠ Bechyně, jako součást Brunova působení a v brzké době Vás o ní budeme informovat.

ČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNI
Bruno v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Libušina, únor 2014

„Portugalský koutek“ aneb výuka portugalštiny na SUPŠ Bechyně

Bruno měl nápad zprostředkovat žákům i učitelům SUPŠ svůj rodný jazyk, a to spíše neformálním způsobem. Vymyslel tedy nástěnku, tzv. Portugalský koutek, který by mohl zábavným a poučným způsobem informovat o portugalské kultuře a jazyce. Každý týden Bruno vystaví na nástěnku nové portugalské fráze a pozdravy, které se mohou studenti naučit a zároveň získat informace z portugalské kultury: recept na pivní sušenky, které jsme po Vánocích ochutnali od Brunovo maminky, o karnevalu, portugalských sportovcích, národním symbolu - kohoutovi z Barcelos (Galo de Barcelos), o známém básníkovi Fernando Pessoa atd. Zároveň v hodinách angličtiny žáky motivujeme pravidelně Portugalský koutek sledovat a zapojujeme je do hádanek o bonbóny, jako odměnu za to, zda si pamatují „portugalské slovo týdne“, nebo například portugalsky mluvící země, které slaví karneval apod. Myslím, že nejen pro žáky je tento nápad příjemným zpestřením týdne a radostným kulturním obohacením.

ČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNIČINNOST PORTUGALSKÉHO ASISTENTA VE ŠKOLE A V BECHYNI
Portugalský koutek v 1. patře školy, březen 2014. (Foto: Archív školy)

Mgr. Štěpánka Janoušková