AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

BECHYŇSKÁ ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁN

Již dříve jsme informovali o spolupráci naší školy s Galerií Malšice a s jejím kurátorem panem Pavlem Klímou. Malšická Galerie je oficiálním partnerem Dobročinné aukce 2013, jejíž výtěžek je určen Domácímu hospicu Jordán v Táboře. Jedním z konkrétních projevů spolupráce s galerií je účast naší školy v této dobročinné aukci uměleckých děl, která navazuje na úspěšnou aukci z roku 2010, kdy se vydražily umělecké předměty za 140.000,- korun.

Aukci předcházel Preaukční večer v Galerii Malšice. Ten se konal ve středu 6. 11. 2013 od 18.00 a byla na něm představena všechna díla, která byla do aukce zařazena. Za naši školu nabídli své práce Drahomíra Bočanová, Miroslav Oliva, Otakar Novák, Petr Štojdl a Jiří Novotný, škola také věnovala keramickou plastiku z depozitáře. Dalšími bechyňskými účastníky aukce byli Lucie Polanská, Vlasta Sušerová (absolventka školy z roku 1968) a rodina Dobiášových, která věnovala vázu ak. soch. Bohumila Dobiáše ml.

NAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁNNAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁNNAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁN
NAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁNNAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁNNAŠE ÚČAST V DOBROČINNÉ AUKCI PRO TÁBORSKÝ HOSPIC JORDÁN
Preaukční večer v Galerii Malšice 6. 11. 2013. Hraje Schimrle kletzmer trio, moderuje Pavel
Klíma, hospic představuje ředitelka Jana Špačková Chalupská. (Foto: Archív školy)

Samotná aukce se konala 18. 11. 2013 v táborské Střelnici. Večer byl zahájen skvělým vystoupením operní pěvkyně Karolíny Bubleové Berkové, večerem provázel a celou akci kultivovaně moderoval pan Pavel Klíma. Aukce byla zahájena dražbou linorytu z malšické školy a plastiky Hrošík z našeho depozitáře. Obojí bylo úspěšně prodáno a v podobném duchu se nesla celá aukce. Velmi nás těší, že účast bechyňských výtvarníků i naší školy přinesla táborskému hospicu více než 15.000,- Kč. Celkový výsledek aukce byl 145.000,- Kč.

Více informací i fotografie všech dražených děl naleznete na www.galerie.malsice.eu, http://www.galerie.malsice.eu/aukcedhj2013.html a www.hospicjordan.cz.

Foto z vlastní aukce naleznete na http://www.kulturne.com/clanek/v-tabore-se-drazila-umelecka-dila-umelci-tak-pomahali-umirajicim-lidem.