AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN

Ve středu 7. 12. 2011 se uskutečnila exkurze do Drážďan. Cílem byl především světoznámý Zwinger s bohatými uměleckými sbírkami (obrazárna, sbírka porcelánu), ale také převánoční trhy na Altmarktu. Zájezd zorganizovala Mgr. Drahomíra Bočanová a zúčastnilo se ho více než 50 studentů ze všech ročníků a oborů školy.

Zwinger je komplex známých barokních staveb v saských Drážďanech. Zwinger leží v místech, kde se původně nacházelo městské opevnění, konkrétně to byl prostor mezi vnější a vnitřní městskou zdí. Tomuto prostoru se říkalo "Zwinger", od toho pak pochází název této památky. V roce 1945 při bombardování Drážďan byly budovy velmi poničeny, poté však znovu zrekonstruovány a dostavěny. Sbírky v Zwingru jsou velmi cenné. Jejich symbolem je Raffaelova Sixtinská madona, ale v budově obrazárny  ve sbírce Alte Meister (Staří mistři), kterou navrhl architekt Gottfried Semper v 19. století, jsou k vidění mistrovská díla malířů šesti století (Rembrandt, holandští a vlámští mistři, němečtí renesanční malíři aj.). Skvělá je i sbírka porcelánu s cennými porcelánovými plastikami z doby míšeňské manufaktury i s díly Johanna Friedricha Böttgera, který na počátku 18. století vynalezl evropský bílý tvrdý porcelán.

Zwinger je součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Další výstavy se nacházejí v Albertinu, královském paláci (Residenzschloss) a Lipsiusbau. V Albertinu jsou umístěny stálé expozice Noví mistři a Sbírka soch a plastik, v královském paláci známé sbírky GrünesGewölbe, sbírka tureckých zbraní nebo například Kabinet mincí.

(Zdroj: Wikipedie; více informací o Zwingru naleznete na www.skd-dresden.de.)
 

ZÁJEZD DO DRÁŽĎANZÁJEZD DO DRÁŽĎANZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
ZÁJEZD DO DRÁŽĎANZÁJEZD DO DRÁŽĎANZÁJEZD DO DRÁŽĎANZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
 Naši studenti v Drážďanech  7. 12. 2011 (foto: Ing. Miroslav Petřík)