AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA

Na 25. 9. - 1.10. 2011 připravila  Mgr. Drahomíra Bočanová poznávací zájezd do Toskánska - PADOVA - POMPOSA - RAVENNA - FAENZA - SAN GIMIGNANO - SIENA - AREZZO - CARRARA - PISA - FLORENCIE

ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
ZA UMĚNÍM TOSKÁNSKAZA UMĚNÍM TOSKÁNSKA
Zájezd za uměním Toskánska, září 2011 (foto: Mgr. Milan Vágner)

 

Program:

1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rakousko - Itálie.

2. den: ráno příjezd a zastávka - Padova - románská kaple Cappella degli Scrovegni ­Giottův cyklus 38 fresek ze života Marie a Krista, Museo Civico Eremitani - umělecká galerie, renesanční chrám Basilika di SanťAntonio - oltář - plastiky a reliéfy od Donatella, náměstí Piazza dej Santo - jezdecká socha od Donatella, Palazzo della Ragione (Salone) ­fresky a deskové malby, dóm, baptisterium, Piazza dei Signori - Loggia della Grand Guardia. Přejezd a prohlídka - Pomposa - benediktinský klášter Abbazia di Pomposa mozaikové podlahy a fresky. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

3. den: snídaně, prohlídka Ravenny - raně křesťanské a byzantské mozaiky, náměstí Piazza del Popolo - 2 benátské sloupy, bazilika San Vitale – mozaiky, výjevy ze Starého zákona - UNESCO, dóm - kaple s freskami, baptisterium Battisterio Neoniano - štuková a mozaiková výzdoba, bazilika SanťApollinare - mozaiková výzdoba, mauzoleum Alighieriho. V poledních hodinách přejezd - Faenza - keramika fajáns, Mezinárodní muzeum keramiky. Po prohlídce odjezd, ubytování, nocleh (Montecatini Terme, hotel).

4. den: snídaně, odjezd do městečka San Gimignano - obranné hradby a věže - 14, historické centrum - UNESCO, náměstí Piazza del Duomo - románská katedrála Collegiata - fresková výzdoba - výjevy ze Starého a Nového zákona, kaple sv. Finy - fresky, městská radnice Palazzo del Popolo - Museo Civico - malby florentské a sienské školy. Odjezd do Sieny - historické centrum pod UNESCEM, největší středověké náměstí Piazza del Campo - dlažba, veselá fontána - Fonte Gaia, radnice Palazzo Publicco podloubí v sienské gotice, Museo Civico - fresky sienské školy, dóm - chrám, fasáda z bílého, zeleného, vícebarevného mramoru, mozaiky, Baptisterium sv. Jana - mramorová křtitelnice. Přejezd do Arezza. Chrám San Francesco - cyklus fresek Legenda o sv. Kříži, kostel Pieve di Santa Maria románská fasáda s arkádami, monumentální Dóm s vitrážemi, chrám San Domenico. Odjezd   na ubytování, nocleh (Montecatini Terme).

5. den: snídaně, přejezd do Pisy, náměstí Campo dei Miracoli - dóm - čtyři sloupové řady, šikmá věž - kruhový půdorys, mramorové sloupy, kruhové románské baptisterium, Campo Santo - Posvátné pole, náhrobky, sarkofágy, skulptury. Odjezd do Carrare - prohlídka městečka, lomy na bílý mramor, muzeum Museo Civico del Marmo - mramorové umělecké předměty. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.snídaně. Celý den pobyt ve Florencii. Florencie - galerie Uffizi. Odpoledne Florencie - centrum italské renesance, prohlídka historického centra města, křtitelnice Sv. Jana, Giottova zvonice, Dóm, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Piazza Santa Croce. Nocleh (Montecatini Terme).

6. den:  Celý den pobyt ve Florencii. Florencie - galerie Uffizi. Odpoledne Florencie - centrum italské renesance, prohlídka historického centra města, křtitelnice Sv. Jana, Giottova zvonice, Dóm, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Piazza Santa Croce. Nocleh (Montecatini Terme). Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR, návrat do Bechyně ráno v sobotu 1. 10. 2011.