AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Na listopad a prosinec jsme připravili zajímavou výstavu v Galerii Na chodbě a to výstavu Malování vlnou. Studentům a návštěvníkům školy přibližujeme tvorbu textilních výtvarnic Zdeny Polenské, Marie Škochové a Hany Lendrové. Vernisáž, která byla početně navštívena studenty školy i návštěvníky Bechyně, proběhla v úterý 8. 11. 2011 v 16.00 hodin. Za vystavující promluvila paní Zdena Polenská, která přiblížila účastníkům vernisáže historii a způsob tvorky gobelínů, techniku art protis a další zajímavé techniky. Výstava je doplněna keramickými plastikami studentů keramického oboru naší školy. Vernisáž navštívil starosta města Bechyně pan Jaroslav Matějka, který paní Polenské předal knihu o Bechyni. Akce proběhla v rámci realizace projektu OPVK Zlepšení vzdělávání na SUPŠ Bechyně.

VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Poděkování za pomoc při instalaci výstavy patří Aleně Kissové a studentkám Michaele Reinišové a Kristýně Baborákové.

Výstava byla prodloužena do 31. 1. 2012.

VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU
VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU
VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU
VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU
VÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOUVÝSTAVA MALOVÁNÍ VLNOU
Vernisáž výstavy Malování vlnou 8. 11. 2011, autorka části vystavených děl paní
Zdena Polenská (foto: Libor Hošek)

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky