AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

UPRAVUJEME ŠKOLU

V únoru 2012 jsme začali provádět několik zásadních úprav v naší škole:

 • Zřízení nové kreslírny
  Vzhledem k aktuálním potřebám keramického oboru jsme se rozhodli zredukovat technologickou laboratoř. V uvolněném prostoru bude zřízena kreslírna. V současné době je prostor vyklizen a byla namontována nová světla a elektrické rozvody. Během jarních prázdnin (5. - 9. 3. 2012) byl prostor vymalován; budou do něho umístěny nové stojany, skříň na modely a další skříň na prkna na kreslení a na ukládání studentských prací. Dopracujeme se tím k tomu, že na jednom patře budou tři kreslírny srovnatelného vybavení. Výuka v nové kreslírně byla zahájena v dubnu 2012.
 • Zřizování nové grafické dílny
  V prostorách bývalé laboratoře fyzikální chemie v 2. patře začala být v únoru 2012 zřizována nová prostorná grafická dílna. Byl instalován arbor na ukládání grafiky, dar od paní Ivany Švorcové. V současné době jsou odstraňovány nefunkční rozvody plynu a vodyDo konce června 2012 budou instalovány prosvětlovací stoly, litografický lis a sítotisk. V dílně bude funkční digestoř, kde bude možné provádět lepty. U digestoře zřídíme zamykatelné skříňky na chemikálie. Dále instalujeme sušák na grafiku, který necháme zrenovovat a nově vyplést. Předpokládáme, že nový prostor bude výrazným impulsem pro rozvoj grafického oboru na naší škole. S využíváním nového ateliéru počítáme již v době letních kurzů v červenci 2012.
 • Úprava multimediální učebny č. 88
  V rámci projektu Peníze školám začala v únoru 2012 úprava učebny č. 88 ve 4. patře školy. Třída bude vybavena novými 16 počítači, tablety, sluchátky atd. podle potřeb multimediálního oboru. Uvolněné počítače využijeme při vybavování kabinetů pro pedagogy.
 • Instalace nových automatů
  Ve středu 15. 3. 2012 byly ve vestibulu školy nainstalovány dva automaty firmy Delicomat, a to kávový (na 24 nápojů) a potravinový (bagety, sušenky sladké i slané, studené nápoje).
 • Úprava modelovny
  Na květen a červen 2012 chystáme úpravu modelovny v přízemí školy. Chceme vyměnit skříně a židle, na stoly položit nové lino, zrenovovat sochařské stojany a další vybavení.
 • Úprava učebny č. 51
  Ve středu 18. 4. 2012 byla instalována interaktivní tabule a dataprojektor v učebně č. 51 v 1. patře školy. Učebna bude přizpůsobena potřebám technického kreslení, výuky jazyků a dějin výtvarné kultury. Proškolení učitelů zajistí firma, která tabuli a projektor dodala, a to v pondělí 30. 4. 2012 v 15.30.