AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

STUDENTSKÝ DESIGN 2012

V rámci jednání Asociace středních středních a vyšších odborných výtvarných škol ČR 21. - 22. 3. 2012 na SUPŠ Uherské Hradiště se uskutečnil další ročník soutěže studentů středních a vyšších odborných škol Studentský design 2012.

Soutěže se po několikaleté odmlce zúčastnila také naše škola. Přihlásili jsme maturitní práce z roku 2011:

 • grafický cyklus Anety Kasalové Naši dravci
 • prototyp umyvadla "Ellipse" Lukáše Hazuky
 • tři kusy svítidel Jakuba Laciky


Práce studentů všech zúčastněných škol byly vystaveny 21. - 22. 3. 2012 v SUPŠ Uherské Hradiště. V letošním roce byla přehlídka opravdu bohatá: 31 škol zaslalo celkem 144 soutěžních prací. Porota složená z odborných učitelů škol měla velmi těžkou práci. Výsledky byly vyhlášeny 22. 3. 2012 na dopoledním jednání Asociace. Bylo vybráno 21 prací z deseti škol, které budou reprezentovat školy sdružené v Asociaci na reprezentativní přehlídce Designblok 2012 v Praze. Velmi nás těší, že na 10. místě se umístil grafický cyklus Anety Kasalové Naši dravci. Vzhledem k tomu, že porota byla opravdu odborná a že jsme měli teprve druhé maturitní práce grafického oboru to považujeme za opravdový úspěch. Poděkování patří autorce, ale také učiteli Liboru Hoškovi, který byl vedoucím této práce.

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Úvodní plakát grafického cyklu Anety Kasalové Naši dravci

Složení poroty:

 • Anderle Vojtěch, akad. soch., SUPŠ Uherské Hradiště, obor: produktový design
 • Čapkovičová Marcela, akad. mal., SŠ umění, stylu a módy a VOŠ Brno, obor: oděvní design
 • Hlubuček Martin, MgA., SUPŠ sklářská Železný Brod, obor: navrhování, prezentační grafika, (sklo)
 • Janák František, akad. mal., SUPŠ sklářská Kamenický Šenov, obor: sklo
 • Kočvar Zbyněk, akad. mal., VOŠ grafická a SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha, obor: grafika
 • Končinský Lubomír, Ing. arch., VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ Praha, obor: design nábytku
 • Kovářík Miroslav, akad. soch., SŠPU a VOŠ Hodonín, obor: keramika
 • Schallner (Jančíková) Kateřina, MgA., SŠ průmyslová a umělecká Opava, obor: grafika

Nyní se jedná o zajištění účasti Asociace na Designbloku 2012. Na první polovinu dubna je domluvena schůzka ředitelů či jiných zástupců škol, jejichž práce jsou ve zmíněné kolekci, v Praze u předsedy Asociace pana Jana Sehnala, ředitele SOŠ a VOŠ Hellichova.


JEDNÁNÍ ASOCIACE SŠ A VOŠ S VÝTVARNÝMI OBORY 21. - 22. 3. 2012

Samotné jednání asociace se neslo v přátelském duchu a mělo velmi nabitý program. Kromě již zmíněné soutěže se jednalo o obsahu maturitních zkoušek pro výtvarné školy, určení rámce designové soutěže v budoucích letech, o stanovení pravidel hornocení a práce komise, o přijetí nových škol do Asociace (podle stanov Asociace jsou nově přijímané školy čtyři roky hosty Asociace; tentokrát se jednalo o ostravskou soukromou školu a integrovanou školu v Chebu, která se zabývá výrobou hudebních nástrojů). Poděkování za zorganizování jednání Asociace patří řediteli SUPŠ Uherské Hradiště ak. mal. Janu Pospíšilovi a všem pracovníkům SUPŠ Uherské Hradiště, kteří se na organizaci jednání podíleli.

STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012
Jednání Asociace 21. 3. 2012 ve Slovácké búdě v Uherském Hradišti

STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012
Uherskobrodská výstava ak. mal. Jana Pospíšila, ředitele SUPŠ Uherské Hradiště (autor
je v následující řadě fotografií uprostřed)

STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012
STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012STUDENTSKÝ DESIGN 2012
Exponáty soutěže Studentský design 2012 ve velké kreslírně a v knihovně SUPŠ
(foto: Jiří Novotný)