AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

STÁŽ UČITELŮ NA HOLLARCE

V týdnu od 12. do 16. 12. 2011 se uskutečnila stáž našich učitelů Miroslava Olivy, Aleny Kissové a Libora Hoška na Vyšší odborné a Střední umělecké škole Václava Hollara ("Hollarce") v Praze. Hlavní náplní bylo proškolení našich učitelů v litografii. Očekáváme, že získané zkušenosti budou využity při zavádění litografie na naší škole. K tomu se chystáme ve druhém pololetí tohoto školního roku, kdy se začne s adaptací chemických laboratoří na grafické dílny.

Učitelům Hollarky , pánům Vladimíru Kinterovi, Vojtěchu Emlerovi, Jiřímu Krbcovi a panu řediteli Ak. mal. Bohumíru Gemrotovi patří velký dík za to, že tuto stáž umožnili. Vytvořili našim kolegům velmi přátelské a zároveň tvůrčí prostředí. Tato stáž může být začátkem dlouhodobější spolupráce našich škol. Podle posledních informací by se podobná měla uskutečnit i pro sítotisk.