AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNI

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň (Nerudovka) pořádala další ročník soutěže Region 2012. Podobně jako v minulých letech šlo o soutěž ve dvou disciplínách: v kresbě hlavy podle sádrového modelu (soutěž jednotlivců) a v tvorbě plakátu počítačovou cestou (soutěž dvojic). Naši školu stejně jako loni reprezentovali Dominik Miklušák (3.D - kresba) a Simona Slouková (3.G) a Michal Miňha (3.M) v tvorbě plakátu. Soutěž probíhala v ateliérech Nerudovky v pátek 27. 1. 2012 od 8.30 do 15.00 hodin a byla doplněna besedou s významnou osobností animované filmové tvorby prof. ak. mal. Jiřím Bartou, dlouholetým vedoucím ateliéru filmové a televizní grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Těší nás, že Dominik Miklušák obsadil 3. místo v kresbě; Simona Slouková a Michal Miňha skončili v tvorbě plakátu čtvrtí, těsně pod stupni vítězů. Všem zúčastněným patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a panu Janu Vančurovi za zajištění účasti naší školy v soutěži.


SOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNISOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNISOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNI
Diplom Dominika Miklušáka,
plakát Simony Sloukové a Michala Miňhy

SOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNISOUTĚŽ REGION 2012 V PLZNI
Dominik Miklušák: Studie sádrové hlavy
(vlevo - kresba uhlem, vpravo - kresba tužkou)

 

PROPOZICE SOUTĚŽE REGION 2012 - umělecké obory

Charakteristika soutěže:

 • Soutěž je určena pro žáky uměleckých oborů SŠ. Bude probíhat ve dvou disciplínách - v kresbě podle modelu (soutěž jednotlivců) a v tvorbě plakátu (soutěž dvojic).

Termín soutěže:

 • 27. ledna 2012 od 8.30 do 15.00 hodin

Termín podání přihlášek:

 • Do 13. prosince 2011 (e-mailem na adresu: zembova@nerudovka.cz nebo poštou na adresu školy). Každá škola může vyslat jednoho účastníka na soutěž v kresbě a jednu dvojici na soutěž v tvorbě plakátu.

Kritéria hodnocení:

 • Kresba busty tužkou a kresba busty přírodním uhlem.
  Kritéria: proporce, umístění do formátu, styl kresby, modelace, celkový dojem.

 • Tvorba plakátu na dané téma v programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.
  Kritéria: grafický přístup, forma zpracování, celkový dojem, aktuálnost, kompozice.

Odborná porota:

 • Práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogických zástupců přihlášených škol.
  Upřednostněny budou první čtyři došlé přihlášky pedagogů.

Harmonogram soutěže:

 • 08.00 - registrace soutěžících, rozmístění do učeben
 • 08.30 - slavnostní zahájení soutěže
 • 09.00 - zahájení soutěžních disciplín
 • 13.00 - odevzdání soutěžních prací
 • 13.30 - beseda s prof. ak. mal. Jiřím Bartou
 • 14.30 - vyhodnocení soutěže a předání cen
 • 15.00 - ukončení soutěže