AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SOCHA SV. VOJTĚCHA DO KAPLIČKY U JEZU ČERVENÉHO MLÝNA

Na jaře 2011 přistoupilo město Bechyně k opravě kapličky sv. Vojtěcha u jezu Červeného mlýna. Červený mlýn leží asi 3 kilometry pod Bechyní na cestě do Koloděj nad Lužnicí. Je velmi malebným místem vyhledávaným turisty. Díky dotaci, kterou město dostalo od firmy ČEZ, byla kaplička kompletně opravena a byl rovněž upraven prostor kolem ní.

S místostarostou Bechyně panem Mgr. Jiřím Benešem a investičním odborem MěÚ Bechyně bylo domluveno, že naše škola vytvoří do kapličky sochu sv. Vojtěcha. Práci vzal za svou akad. sochař Miroslav Oliva. Během září 2011 připravil model a v měsíci listopadu přikročil k realizaci sochy ve skutečné velikosti, tedy ve výšce 120 centimetrů. Spolupráci naší školy s městem Bechyně i autora sochy bude připomínat tabulka, která bude na kapličku umístěna na jaře 2012.

Poznámka. Sv. Vojtěch jako jeden ze zemských patronů byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců, žil v druhé polovině 10. století, zemřel mučednickou smrtí v Prusku a byl svatořečen v roce 999. Je považován za autora písně Hospodine, pomiluj ny. Jeho atributy jsou kniha, biskupská hůl a někdy také veslo. Kaplička sv. Vojtěch je na jezu Červeného mlýna proto. že sv. Vojtěch byl patronem vorařů.

SOCHA SV. VOJTĚCHA DO KAPLIČKY U JEZU ČERVENÉHO MLÝNASOCHA SV. VOJTĚCHA DO KAPLIČKY U JEZU ČERVENÉHO MLÝNA
Kaplička sv. Vojtěcha na jezu Červeného mlýna, socha ak. soch. Miroslava Olivy
(foto: Libor Hošek)