AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU

V průběhu roku 2011 začala být připravována Sektorová dohoda pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných absolventů pro technické i výtvarné keramické obory prostřednictvím centralizace vzdělávání keramických oborů na tradičních školách. Dalším cílem je do vytvořit z těchto center (škol) unikátní centra vzdělávání.

Sektorová dohoda je uzavírána pod patronací významných strategických partnerů, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Jihočeského kraje. Dalšími významnými partnery sektorové dohody jsou keramické podniky a profesní svazy.

Realizačními partnery sektorové dohody jsou:

  • Ing. Eduard Muřický, ředitel odboru strategií a trendů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel sekce vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel, Úřad práce České republiky
  • Jiří Struček, Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, mládeže, sport a ekonomika
  • PaedDr. Vratislav Emler, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje
  • RNDr. Jana Krejsová, radní pro školství Jihočeského kraje

Vybrané školy:

  • Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Jihočeský kraj
  • Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Střední škola Horní Bříza, Plzeňský kraj

Cílem sektorové dohody je vybrat školy s dlouhou tradicí, školy vybavené pro výuku keramických oborů, školy, které mají personální zajištění výuky odbornými učiteli a podpořit výuku keramických oborů, a to technických i výtvarných. Školy v sektorové dohodě si nebudou konkurovat, ale naopak budou spolupracovat a zároveň budou pěstovat svou jedinečnost. Příprava dohody trvala téměř rok, probíhala jednání na úrovni krajů jako zřizovatelů škol, dohoda byla připomínkována řediteli škol. Velmi nás těší, že usnesením č. 77/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 Rada Jihočeského kraje sektorovou dohodu schválila a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola toto usnesení podepsal. Vážíme si této podpory ze strany zřizovatele a těšíme se na realizaci jednotlivých kroků a dílčích cílů dohody. Zároveň sektorovou dohodu bereme jako výraznou podporu výuky keramiky v naší škole. Bohatá historie a to, co udělali v keramickém oboru naši předchůdci, si takovouto podporu zaslouží.


PODPIS SEKTOROVÉ DOHODY NA KÚ JIHOČESKÉHO KRAJE 4. 4. 2012

Sektorová dohoda pro keramiku (spolu s dohodou pro strojírenství) byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou (který zároveň nad dohodou převzal patronát) a zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (Mgr. Petr Leistner) a ministerstva průmyslu (Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR) ve středu 4. 4. 2012. Součástí slavnostního podpis byla i tisková konference. Hejtman sektorovou dohodu zaštítil a zdůraznil, že ji považuje za významnou mimo jiné i proto, že se jí účastní nejen zaměstnavatelé, ale i sociální partneři (byla projednána v tripartitě). Vlastní dohodu představil Mgr. Miloslav Hambálek, jednatel podniku LAUFEN.CZ s.r.o.. I on zdůraznil, že začíná být pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovníků v keramických oborech a že si od spolupráce se školami slibuje nápravu tohoto stavu.

SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU
SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKUSEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU
Podpis sektorových dohod pro keramiku a strojírenství 4. 4. 2012; KÚ Jihočeského kraje,
Sál SECESE

Podpisem sektorové dohody práce nekončí, ale naopak začíná. Na nejbližší období jsou rozepsány úkoly pro všechny zúčastněné strany. Především půjde o propagaci škol, výstavy, akce pro potenciální studendy - žáky základních škol, tvorbu tiskovin a propagačních předmětů atd. Na Valné hromadě Silikátového svazu 26. 4. 2012 v Brně proběhne kulatý stůl, jehož se zúčastní ředitelé škol sdružených v sektorové dohodě, zástupci průmyslových podniků a partneři a bude se jednat o zcela konkrétní spolupráci. Zároveň je v jednání další zajímavá akce, a to účast škol na Designbloku v Praze, kde by v rámci této akce mohl proběhnout i keramický vorkshop.