AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PROJEKT OPŽP - OPRAVA BUDOV SUPŠ BECHYNĚ

Ve středu 13. 7. 2011 jsme z Krajského úřadu Jihočeského kraje obdrželi vyrozumění zásadního významu: Rada JČ kraje dne 14. 6. 2011 a následně Zastupitelstvo JČ kraje dne 28. 6. 2011 schválilo realizaci projektu předkládaného do OPŽP (Operační program Životní prostředí) s názvem SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SUPŠ BECHYNĚ A VYUŽITÍ OZE PRO SYSTÉM VYTÁPĚNÍ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji 22.173.899,- Kč.

PROJEKT OPŽP - OPRAVA BUDOVY SUPŠ BECHYNĚ


Zjednodušeně řečeno jde o to, že zřizovatel umožní vypracování projektu na kompletní opravu všech školních budov - výměnu oken, zateplení, střechu na dílnách a zateplení střechy na staré školní budově a rovněž na kompletní renovaci kotelny. Jde o věc zcela zásadní a velmi si vážíme možnosti, která nám byla poskytnuta. Samozřejmě víme, že se zatím jedná o zpracování projektu, což je první krok. Druhým stěžejním krokem je to, zda projekt uspěje ve výzvě, která bude zveřejněna v srpnu letošního roku. Není to tedy ještě jistota, že budeme opravdu opravovat, ale už sama možnost účastnit se výzvy je skvělá.

Byla uzavřena mandátní smlouva s firmou CEFA (Central Europe Finance Advisory, www.cefa.cz), reprezentovanou paní Ing. Petrou Neuwirthovou, na zpracování energetického auditu, architektonického návrhu a projektové dokumentace. Projekt byl zkompletován na konce července 2011 a byl podán dne 18. 8. 2011. V úterý 21. 3. 2012 jsme obdrželi neoficiální telefonickou informaci od paní ing. Petry Neuwirthové, že náš projekt byl úspěšný. Na počátku měsíce dubna se náš projekt objevil mezi schválenými projekty na stránkách Ministerstva životního prostředí. Schválen byl ve výši 19.140.081,- Kč.

Ve čtvrtek 12. 7. 2012 jsme pak obdrželi akceptační list o schválení dotace v této výši. Začínáme s přípravou opravy školy, a to je nejdůležitější věc pro naši školu za posledních několik let. Předpokládáme, že oprava začne na jaře 2013 a bude dokončena k 31. 8. 2013. Jsme si vědomi toho, že realizace projektu bude velmi náročná organizačně i technicky. Může se stát, že budeme muset vynechat některé oblíbené akce (například letní kurzy 2013 - samozřejmě s předstihem budeme veřejnost informovat), ale určitě to bude stát za to. Domníváme se, že získáme příležitost naplnit obsahem slogan, pod kterým jsme již propagovali studium u nás, a sice že naše škola je školou s tradicí i budoucností. Velmi si vážíme podpory zřizovatele školy (Jihočeského kraje) a věříme, že se celou akci podaří úspěšně dokončit. Jsme připraveni udělat pro to maximum.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje na projekt 19.140.081,- Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje 4.150.045,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 14.990.036,- Kč
Zdroje žadatele 1.499.005,- Kč
Podpora z FS (dotace) 12.741.530,- Kč
Dotace SFŽP ČR 749.501,- Kč

Jiří Novotný, ředitel školy