AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PROJEKT OP VK PENÍZE ŠKOLÁM

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ


Dne 6. 2. 2012 jsme obdrželi z MŠMT ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4878/34/7.1.5/2012 na projekt s názvem Multimediální tvorba. Celková výše dotace je 783.200,- Kč (665.720.- Kč z prostředků Evropských sociálních fondů, 117.480,- Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu začíná dnem 6. 2. 2012 a bude ukončena po uplynutí 24 měsíců.

Projekt je zaměřen na nové vybavení multimediální učebny č. 88. Stávající počítače budou uvolněny pro potřeby vyučujících (vybavení kabinetů) a do třídy budou dodány nové. Zároveň bude zakoupen nový dataprojektor a nábytek do třídy. Druhou částí projektu bude vytváření tzv. šablon pro výuku  multimediálního oboru (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a vytvoření sad digitálních materiálů).

V měsíci květnu 2012 proběhlo výběrové řízení na nákup techniky. Bylo pořízeno 16 nových počítačů, monitorů, klávesnic a myší, sluchátka, tablet, zařízení pro snímání zvuku a dataprojektor. Vše bude instalováno v učebně č. 88 během letních prázdnin tak, aby učebna mohla být vaužívána hned od září 2012.