AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADU

V tomto školním roce podruhé jsme dostali příležitost vystavovat v hlavní budově krajského úřadu v Českých Budějovicích; tentokrát ve vestibulu v termínu 11. - 31. 5. 2012. Prezentaci jsme pojali tak, že v krátkém textu jsme návštěvníky seznámili s historií a vývojem školy a základem výstavy byly fotografie (Bechyně, akce školy, ukázky prací žáků na bannerech). Výstava byla oživena keramickými plastikami a vázami.

PREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADU
PREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADU
PREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADUPREZENTACE ŠKOLY NA KRAJSKÉM ÚŘADU

Vestibul KÚ v Českých Budějovicích, prezentace naší školy (foto: Jiří Novotný)