AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANA

Ve středu 1. 2. 2012 se uskutečnila přednáška občanského sdružení ACET ČR (AIDS Care Education Traiding) Nemoc jménem šikana, se zaměřením na internetovou šikanu; lektory byli Josef a Lucie Nadrchalovi. Přednáška byla určena studentům 1. a 2. ročníků a zaměřila se na  mimořádně nebezpečný jev, a to na internetovou šikanu. Jednalo se o informaci o ryzicích internetu, zvláště sociálních sítí. Studenti byli upozorněni např. na to, že je každý pátý člověk, který se je snaží kontaktovat, je tzv. lovec. Tedy člověk, který používá jednoduchou psychologii, např. tzv. zrcadlení, k tomu, že se mu kontaktovaný otevře a sdělí intimnosti, případně poskytne diskriminující fotografie, videa, či informace. Takové dítě je následně snadno zneužitelné manipulací a vydíráním, je psychicky týráno, prožívá pocit viny, ohrožení, strach, že jeho intimnosti budou zveřejněny. Varování se týkalo i sexuálních deviantů, kteří zcela mění svou identitu. Na přednášce byly použity ukázky, kdy během jedné minuty ,,lovec" získal svou oběť - vytáhl z náhodného člověka naprosto diskriminující materiály. Byla probrána i další rizika a též forma přímé šikany mezi spolužáky. 

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

Organizace ACET ČR, o.s. se zabývá osvětovou činností zdravého životního stylu a prevencí rizikového chování mladých lidí. V České republice působí již 17 let a oslovila více než 1.000.000 studentů. Do konce školního roku u nás proběhnou ještě přednášky na téma Sex, AIDS a vztay a třetí přednáškou budou Sekty a jejich činnost. O společnosti naleznete více na www.acet.cz.

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANAPŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANAPŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANAPŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANA
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANAPŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANAPŘEDNÁŠKA NA TÉMA INTERNETOVÁ ŠIKANA
Studenti 2. ročníků při přednášce 1. 2. 2012; přednášející Josef Nadrchal.
(foto: Libor Hošek)