AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE

V sobotu 3. 3. 2012 začal již sedmý ročník týdenní výměnné praxe mezi naší školou, školou v Třeboni a školou v italském Trentu. Tentokrát jsme přivítali nejen pracovní skupiny, které budou pracovat u nás a v Třeboni, ale na víkend i skupinu patnácti italských profesorů. První a jediná společná večeře proběhla v Třeboni v hotelu Bohemia a nesla se ve velmi srdečném duchu. S celou italskou výpravou se zde setkala zástupkyně ředitele SOŠ a SOU Třeboň paní Lenka Mlsnová, ředitel SUPŠ Bechyně Jiří Novotný, překladatel Zdeněk Pumpr. Pozvání přijal i pan dr. Jaromír Schel, emeritní ředitel KD Metropol v Českých Budějovicích, který spolu s dnes již bohužel zesnulým panem Romanem Arnoldim stál v rámci výstavního projektu IUVENTArs u zrodu těchto výměn. Na společnou práci s italskými studenty se vždy těšíme a celou akci pokládáme za velmi důležitou; stejně tak i italská strana. Odvážíme se malé reportáže z pobytu.

POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Hotel Bohemia Třeboň 3. 3. 2012. První setkání s italskou skupinou.
(foto: PhDr. Jaromír Schel)
 

Neděle 4. 3. 2012
Na programu byl tradiční výlet do Českého Krumlova. Cestou jsme udělali malou zastávku v Zaluží u Vlastiboře, kde jsou reprezentativní ukázky jihočeského selského baroka, v Třeboni přistoupila třeboňská skupina a pak jsme se již těšili na magický Krumlov. Tentokrát ale bylo opravdu nač se těšit. Na čtvrtém nádvoří zámku nás čekal pan PhDr. Pavel Slavko, kastelán zámku a osoba nejenom nanejvýš povolaná, ale i zapálená. Z každého slova a gesta bylo vidět, jak ho jeho práce baví a jak jí žije. Jeho výklad o výzdobných motivech v sálech zámku byl pak umocněn ohromujícím dojmem - jiný ani být nemohl - kterým na všechny působilo barokní divadlo. V depozitáři divadla jsme pak mohli obdivovat vzácné kostýmy, rekvizity a kulisy. Návštěvu zámku jsme zakončili prohlídkou hradního muzea. Dr. Slavko ve svém výkladu často připomínal řemeslnou úroveň a nutnost řemeslné práce, z níž teprve může vzejít umění a mistrovství. Taková řeč je opravdový balzám, neboť slovo "řemeslo" se v době, která klade důraz na virtuální realitu, stává pomalu strašákem a slovem zapovězeným. Panu Slavkovi patří velké poděkování, Italové byli jsme nadšeni. Po příjemném obědě v Krčmě v Šatlavské ulici jsme prošli Shieleho centrum, kde právě tuto neděli končilo několik zajímavých výstav, například Historie na podpadku o vývoji bot od 16. století do současnosti a jiné. Na zpáteční cestě jsme se ještě v podvečer zastavili na třeboňském náměstí a pak nás čekala večeře vútulném Penzionu u Pichlů v Bechyni. Den opravdu plný dojmů zakončili Italové procházkou po Bechyni.


POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Nádvoří krumlovského zámku, pan PhDr Pavel Slavko při výkladu. Interiéry barokního divadla, magický Krumlov a poetická Třeboň.
(foto: Matěj Novotný, Jiří Novotný)
 

Pondělí 5. 3. 2012
V pondělí v půl deváté celá italská výprava navštívila naši školu. Po prohlídce školy jsme se rozloučili s patnácti učiteli. Pracovní skupina italských studentů pod vedením profesorů Marcela Polly a Fabia Stacchiniho "osiřela" a začal vlastní program výměny. V půl jedenácté nás na radnici přijal pan starosta Jaroslav Matějka a po neformálním setkání jsme se odebrali do Muzea keramiky - Alšovy jihočeské galerie v zámeckém pivovaru. S velkým zájmem jsme si prohlédli sympoziální expozici, v níž došlo ke změnám: do stálé výstavy jsou začleněny atrefakty, které vznikly během 24. mezinárodního sympozia v roce 2010. Od jedné hodiny odpolední pak začala práce italských studentů v malírně: dekorovali porcelánové hrnky, talíře a také školní vázy, které jsme pro ně připravili. Některé nadšence neopustila chuť do práce ani po večeři...


POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Setkání se starostou města na bechyňské radnici, návštěva Alšovy jihočeské galerie a začátek
práce v malírně - dekorace naglazurovou technikou (foto: Jiří Novotný)

 

Úterý 6. 3. 2012
Od rána pokračuje oráce v malírně pod vedením odborné učitelky Jitky Hášové. Dekorované předměty získávají konečnou podobu. V podvečer jsou začišťovány a studenti je odnášejí k pecím: zítra ráno budeme nakládat a pálit.

POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Nakládání malírenské pece a práce v točírně - dekorace mís a vytáčení z volné ruky.
(foto:Jiří Novotný)


Středa 7. 3. 2012
Ráno je naloženo, výrobky zaplnily celou jednu pec. Pálí se a jsme netrpěliví jako vždy, když nám na něčem záleží. Hlavní náplní dne je ale práce v točírně pod vedením Davida Stankuše. Nejprve ukázka, jak zacházet s mísou, která bude obtočena a dekorována plastickým, engobovým případně prořezávaným dekorem, vzápětí už vlastní práce italských studentů. Za poledne práci přerušujeme, protože je nejenom čas oběda, ale je domluvena i návštěva a prohlídka bechyňského kláštera, tohoto architektonického skvostu s unikátními sklípkovými klenbami. Ale chvátáme zpátky, čekají mísy a ukázky točení z volné ruky. Ukázky točení nadchly, takže někteří studenti a oba profesoři opět přišli po večeři a nadšeně si dřeli ruce o kruh...


Čtvrtek 8. 3. 2012
Další den je na programu modelování. Italští studenti pod vedením akad. soch. Miroslava Olivy modelují zoomorfní nádoby. Hned po obědě jedeme autobusem do Tábora. Hlavním bodem programu je procházka po starém městě a po parkánech a krátké povídání o historii města. Vracíme se krátce po šesté, večeři tentokrát připravujeme ve škole.

POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Práce v modelovně a odpolední výlet do Tábora (foto: Jiří Novotný)


Pátek 9. 3. 2012
Začíná poslední den a studenti jsou opět v modelovně. Tentokrát budou dělat kachle, které budou dotvářet barevnými engobami. Ráno otevíráme pec plnou malovaných hrnků, váz a talířů, následuje fotografování a balení výrobků. V modelovně se zatím dělají jachle, odpoledne se všichni Italové sejdou v točírně. Naposledy si trochu osřou ruce, dokončí, co měli rozdělané, uklidí a loučí se se školou. Dvě hodiny před závěrečnou večeří věnujeme návštěvě královského města Písku. Chvátáme, a proto jedem  poze s pány profesory. Zastavíme se na Podolském mostě, ale čas opravdu kvapí. Tak rychle do Písku na gotický most a na krátkou procházku okouzlujícím starým městem. Zapadá slunce, které vše barví do zlatava, pomalu se stmívá a my můsíme domů. Čeká nás závěrečná společná večeře v Penzionu U Pichlů. Naposled se scházíme v úplné sestavě  i s učiteli, kteří se Italům v dílnách věnovali. Jako vždy je to trochu nostalgické, ale je tu i příslib dalších pracovních setkání. Navíc - díky změně v organizaci výměny jsme letos teprve v půlce... Ráno 10. 3. 2012 po osmé hodině odjíždí naše skupina do Trenta, za hodinu ji následuje skupina italská.


POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
POBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLEPOBYT ITALSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE
Poslední pracovní den: modelujeme, vykládáme pec a točíme;podvečerní výlet s profesory
Pollou a Stacchinim do Písku (foto: Jiří Novotný)

 

Na závěr je třeba poděkovat panu Rudolfu de Fantovi, našemu tlumočníkovi, který se nám mohl věnovat celý týden; určitě výrazně přispěl ke zdárnému průběhu celé akce a jeho práci opravdu kladně hodnotili i italští profesoři. Dále Jitce Hášové, Davidu Stankušovi a Miroslavu Olivovi, učitelům odborných předmětů, kteří s italskými studenty pracovali, paní Olze Zemanové a kuchařkám školní jídelny, paní Marii Dědičové a všem, kteří se podíleli na práci během celého týdne. A samozřejmě majitelům a obsluze Penziónu U Pichlů.