AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY

12. června 2012 se třída 2.G  vydala do Prahy, aby si pěšky prošla tzv. Královskou cestu, po které se ke korunovaci v katedrála sv. Víta ubírali mnozí čeští králové. Tím prvním, který tuto cestu s průvodem dvořanů, rytířů a církevních hodnostářů absolvoval, byl král Václav IV. Na rozdíl od nás, je na Pražský hrad dovezli koně.

Historickou trasu jsme započali na náměstí Republiky, kde na místě secesního Obecního domu stával Králův dvůr. Pokračovali jsme Prašnou branou po Celetné ulici na Staroměstské náměstí, kde v Týnském chrámu skládali přísahu věrnosti králi žáci a bakaláři Karlovy univerzity. V tomto gotickém chrámu nás, mimo jiné, zaujal také náhrobek hvězdáře Tycha de Brahe. Postáli jsme před radnicí a zhlédli produkci průchodu apoštolů na jednom z nejstarších orlojů v Evropě ( z roku 1410 ), prohlédli  jsme renesanční sgrafita na domě U minuty, spočítali jsme všech 27 křížků, které u radnice zůstaly na dlažbě na památku popravy 27 českých pánů, kteří se postavili Habsburkům. Na Staroměstském náměstí nás zaujaly také další stavby, např. gotický Dům U kamenného zvonu, nebo nejkrásnější rokokový palác Goltz – Kinských. Prohlídku náměstí jsme zakončili v barokním chrámu sv. Mikuláše od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY
Pražské umělecké skvosty po celý den...

Přes Malé náměstí, tzv. Ryneček, s překrásnou renesanční kašnou a s domem U Rotta, který je vyzdoben nástěnnými malbami podle Mikoláše Alše, jsme se dostali do Karlovy ulice. Postupně jsme míjeli stěny Klementina s jeho třemi barokními kostely sv. Klimenta, sv. Salvátora a kostel Křížovníků na Křížovnickém náměstí, před vstupem na Karlům most. Před mostem  jsme se zabývali symbolikou Staroměstské mostecké věže, postavené Petrem Parléřem. Hledali jsme na ní mimo jiné mnicha šátrajícího pod sukni jeptišce a další výjevy, např. postavy Karla IV, jeho syna Václava IV. nebo patrona Čech sv. Víta. Na mostě samém nás zaujalo sousoší Vidění sv. Luitgardy od barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, sousoší Trinitářů s mohutným Turkem od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa nebo sousoší Bruncvíka z 19. století. Viděli jsme také místo, kde byl mučený sv. Jan Nepomucký.

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY

Krátce jsme se zastavili na Malostranském náměstí, kde jsme si mohli prohlédnout exteriér dalšího barokního kostela sv. Mikuláše s vysokou zvonicí a před ním stojící barokní morový sloup od Alliprandiho, a již jsme stoupali vzhůru ke Hradu Nerudovou ulicí. Zde stály za zastavení grandiózně zdobené barokní portály paláců, např. Morzinského a Kolovratského, ale také mnohá domovní znamení, která zdobila domy místo čísel popisných. Nejslavnějším z nich je Dům U dvou Slunců, kde pobýval Jan Neruda.

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY

Udýchaní jsme vyšplhali před kovovou bránu prvního nádvoří Pražského hradu. Sochy Titánů na ní vytvořil sochař Platzer starší. Odtud jsme se vydali barokní Matyášovou branou na druhé nádvoří s Kohlovou kašnou a Kaplí sv. Kříže, kde jsme si koupili vstupenky tzv. Malého okruhu. Dostali jsme se tak do útrob gotické katedrály sv. Víta. Zde jsme si prohlédli původní katedrální závěr od Matyáše z Arrasu tak i gotický chór kapli sv. Václava a busty v trifóriu katedrály od Petra Parléře, tak i novogotickou přístavbu s překrásně malovanými okny od takových velikánů, jako byli např. Alfons Mucha nebo Karel Svolinský. Katedrálu jsme opouštěli Zlatou branou s mozaikou Posledního soudu. Na nádvoří jsme se mohli obdivovat také jezdecké soše sv. Jiří od bratrů z Kluže, nebo 16 m vysokému mrákotínskému monolitu, ale už jsme museli pospíchat dále, do Starého paláce. Zde nás doslova ohromil pozdně gotický Vladislavský sál a k němu vedoucí jezdecké schodiště, které je zaklenuto klenbou s přesekávanými žebry. A odtud rychle do baziliky sv. Jiří. Její románská strohost na nás zapůsobila svou mohutností a jednoduchostí. V kryptě jsme si vyfotili nejen Svatojiřský reliéf, ale také torzo zavražděné Brigitty.

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY
 PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY

Katedrálu jsme opouštěli Zlatou branou s mozaikou Posledního soudu. Na nádvoří jsme se mohli obdivovat také jezdecké soše sv. Jiří od bratrů z Kluže, nebo 16 m vysokému mrákotínskému monolitu, ale už jsme museli pospíchat dále, do Starého paláce. Zde nás doslova ohromil  pozdně gotický Vladislavský sál a k němu vedoucí jezdecké schodiště, které je zaklenuto klenbou s přesekávanými žebry. A odtud rychle do baziliky sv. Jiří. Její románská strohost na nás zapůsobila svou mohutností a jednoduchostí. V kryptě jsme si vyfotili nejen Svatojiřský reliéf, ale také torzo zavražděné Brigitty.

Prostory Hradu jsme opouštěli přes Zlatou uličku s minidomečky hradních střelců a přes věž Daliborku. Po Starých zámeckých schodech jsme seběhli na stanici metra Malostranská, kde jsme si prohlédli manýristické repliky soch od Adriana de Vriese a hurá metrem zpět na Staroměstské náměstí.

PĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHYPĚŠKY PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ - EXKURZE 2.G DO PRAHY
...a sladká odměna na závěr (foto: Jiří Bednář)

V Celetné ulici jsme se po náročné pěší túře sladce odměnili: čekala nás prohlídka muzea Choco-Story, spojená s demonstrací výroby belgických pralinek a s ochutnávkou.

Mgr. Drahomíra Bočanová