AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Ve středu 8. 2. 2012 proběhlo v Táboře okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly studentky Jitka Hofmanová (3.G) a Eliška Földesiová (2.D). Jitka Hofmanová obsadila velmi pěkné 3. místo, což považujeme za velmi pěkný úspěch. Oběma studentkám patří poděkování za reprezentaci školy a Ing. Miroslavu Petříkovi za jejich přípravu na soutěž.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KATEGORIE III.A

Pořadí Jméno
a příjmení
Škola Body
poslech
Body
gramatika
Body
konverzace
Body
celkem
 1.  Rút Benešová  Gymnázium P.D.C Tábor  8,5 9,5   30  48 
 2.  Štěpánka Kuralová  Gymnázium P.D.C Tábor  6,5 30 44,5  
 3.  Jitka
Hofmanová
SUPŠ Bechyně   8,5 8,5  25   42
 4.  Šárka Pavlíková  Soukromé gymnázium Tábor  8,5 24  41,5 
 5.  Radim Bílý  OA a VOŠE Tábor 24  38 
 6.  Petra Prokopová   OA a VOŠE Tábor  6,5  19  30,5 
 7. Lucie Matulová   Soukromé gymnázium Tábor   5,5  4,5  20  30 
 8. Tomáš Mrázek   SPŠ strojní a stavební Tábor  5,5 5 15  25,5 
 9. Markéta Slabová   SŠ zdravotnická
Tábor
4,5  14  22,5 
 10.  Eliška Földesiová  SUPŠ Bechyně 5,5  5,5 17 
  Maximální počet bodů 10 10 30 50


 Soutěž hodnotila porota ve složení:

  • Mgr. Markéta Švadlenková, Táborské soukromé gymnázium s.r.o. Tábor
  • Mgr. Jindřiška Vrhelová, Gymnázium Soběslav
  • Mgr. Jidřiška Černá, Střední zdravotnická škola Tábor