AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

NÁVŠTĚVA VE FIRMĚ KERAMTECH ŽACLÉŘ

V pondělí 11. 6. 2012 navštívili ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková podnik Keramtech s.r.o. Žacléř. Setkali se zde s výkonným ředitelem ing. Zdeňkem Albrechtem a technology podniku, prošli celou výrobu.

Keramtech Žacléř se zabývá specifickými druhy keramické výroby, a to technickou keramikou, slévárenskou keramikou (výroba speciálních sítek), topnou keramikou a technickou keramikou a porcelánem (více na www.keramtech.cz). Firma má zájem o spolupráci se školou na poli doškolování svých zaměstnanců. Škola připraví technologický kurz pro zaměstnance firmy pod vedením ing. Pánkové, a to od září do prosince 2012.