AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

JIHOČESKÝ KOMPAS 2011

Ve dnech 7. - 8. 10. 2011 se naše škola zúčastnila 4. ročníku veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2011.

Akci, která se uskutečnila v prostorách kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích, zahájil  v pátek 7. 10. 2011 v 10.00 hodin hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Více než 100 vystavujících po dva dny prezentovalo své aktivity; součástí Kompasu byl i bohatý doprovodný program (např. autogramiáda knihy Tomia Okamury, vyprávění Hany Hosnedlové o Kanadě a o Jižní Americe, gastronomická vystoupení Petra Stupky, vyprávění fotografa Jaroslava Tillera, různá hudební vystoupení - folklor, jazz, country, regionální turistické zajímavosti aj.).

Ve stánku školy jsme předváděli řemesla a podávali informace o studiu, přijímacím řízení, dnech otevřených dveří, letních kurzech pro veřejnost i Dnech otevřených ateliérů 2011, kterých se letos poprvé účastníme. Zároveň jsme zajistili i stánek města Bechyně, kde jsme zájemcům rozdávali propagační materiály o městě i regionu. Poděkování patří studentkám 2.G Barboře Hátleové a Kateřině Levé.

V sobotu 8. 10. 2011 od 9.00 akce pokračovala. Mezi návštěvníky naší expozice byl i radní pro kulturu Jihočeského kraje pan ing. Štangl. V 16.00 hodin byl veletrh ukončen vyhodnocením stánků a expozic a společným fotografováním. Těší nás, že náš stánek byl oceněn diplomem za propagaci keramického ateliéru.

JIHOČESKÝ KOMPAS 2011
JIHOČESKÝ KOMPAS 2011JIHOČESKÝ KOMPAS 2011JIHOČESKÝ KOMPAS 2011
JIHOČESKÝ KOMPAS 2011JIHOČESKÝ KOMPAS 2011JIHOČESKÝ KOMPAS 2011
Několik pohledů na Jihočeský kompas 2011 (foto: Jiří Novotný)