AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIRMY LAUFEN.CZ S.R.O.

Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v SUPŠ Bechyně schůzka ředitele školy s personálním manažerem Laufen CZ s.r.o. Mgr. Miloslavem Hambálkem a Ing. Robertem Šimkem, PhD., výrobním a technickým manažerem. Předcházela jí jednání u kulatého stolu v rámci Sektorové dohody pro keramiku ve čtvrtek 26. 4. 2012 v Brně; další jednání u kulatého stolu proběhne 13. 6. 2012 v Praze a tam už chceme přednést konkrétní body spolupráce.

Jednání bylo velmi otevřené. Byly zmíněny důvody, proč úzká spolupráce neprobíhala v minulých letech. Ing. Šimek vyjádřil podiv nad tím, proč v době, kdy se firmě dařilo nejlépe (2005 - 2006), nebyla spolupráce navázána. Oba zástupci firmy konstatovali, že v současné době je vzhledem k obsazení míst ve vedení českými manažery příznivá situace pro navázání spolupráce se školou. Firma Laufen CZ má zájem o zřízení učebního oboru ve škole. Podle současného stavu výroby ve firmě a rozvoje firmy je reálné, že i v následujících letech bude úspěšná a silná. Chybí jí pracovníci vyučení v oboru; firma zaměstnává pracovníky vyučené v jiných profesích (cukrář, kuchař apod.), které musí přeškolit a zapracovat. Výrobní závody firmy mají dlouhou tradici výroby sanitární keramiky (Znojmo od roku 1920; keramika se zde vyrábí od roku 1878, Bechyně od roku 1962; více o firmě na www.laufen.com/cz), nejsou montovnou, kde může výroba během krátké doby skončit. Zástupci firmy předpokládají, že zřízení učebního oboru by nebylo krátkodobou záležitostí, ale že je zde perspektiva oboru udržitelná dlouhodobě. Je proto reálné otevřít obor pro 10 - 15 učňů. Jde o naprosto zásadní věc. Pokud bude zřizovatel této myšlence nakloněn, uděláme še pro to, abychom obor otevřeli a keramiku vrátili tam, kam patří. Snad nejcennější na tom všem je to, že si jako škola nic nevymýšlíme, ale že reagujeme na potřeby průmyslu.

Klady:

 • zájem o učně vychází se z reálné potřeby silného výrobce;
 • spádovou oblastí by byl nejen Jihočeský kraj, kde tento obor není (učební obor keramik je v Horní Bříze a v Karlových Varech, ale to není pro firmu zajímavé - má výrobní závod v Bechyni a ve Znojmě), ale i jižní Morava (výrobní podnik firmy ve Znojmě) a okrajové části Plzeňského a Středočeského kraje; jinde v kraji by tento obor ani neměl opodstatnění);
 • prostupnost oborů - známá věc: šikovný učeň si může dodělat maturitu, neúspěšný maturant se může vyučit;
 • více práce pro učitele;
 • maximální využití velkého potenciálu školy (dílny, zařízení, učitelé), kontinuita tradice výroby keramiky v Bechyni;
 • možnost výrobní praxe učňů ve výrobním závodě v Bechyni (zde by firma potřebovala pobyt pedagoga s učni, tedy mistra odborné přípravy, který zatím ve škole není; ten by dozoroval a zároveň vedl učně v továrně, a proto by bezpochyby musel absolvovat stáž v závodě);
 • práce a nadprůměrný výdělek pro absolventy učiliště a škol.

Zápory:

 • hospodářské otřesy mohou slibný rozvoj firmy narušit;
 • zřizovatel školy nemusí mít zájem o učňovský obor na SUPŠ Bechyně;
 • pro nábory může firma udělat mnoho, ale nemůže zaručit stoprocentní zaměstnanost;
 • ne všichni absolventi učebního oboru nebo školy nastoupí do firmy (z vlastní vůle).

Další možnosti:

 • Využití systému autorizovaných osob v rámci Národní soustavy kvalifikací; škola jako instituce by požádala o získání statutu autorizované osoby, která prostřednictvím svých učitelů může školit zájemce o dílčí profese ve skupině Technická chemie a chemie silikátů. Ti by se pak stali autorizovanými osobami pro dílčí profese (např. keramik - modelář, výrobce sádrových forem, vylévač keramiky, glazovač keramiky aj.) a jejich uplatnění ve firmě by bylo usnadněno.
 • Využití možnosti zkráceného studia tak, jak to škola nabízí již v současnosti. Pro firmu ale není až tak zajímavé a důležité, aby měl absolvent maturitu. Nicméně nebrání se tomu jako jedné z možností.
 • Velmi zajímavou se jeví možnost spolupráce s vývojovým střediskem firmy (design).

Konkrétní spolupráce - nejbližší úkoly:

 • Velkou podporou pro školu je možnost uvádět firmu Laufen CZ jako silnou partnerskou firmu ve svých propagačních materiálech.
 • Firma Laufen.cz, s.r.o souhlasí s použitím firemních loga na webových stránkách školy. Škola firmu uvede mezi institucemi, s nimiž spolupracuje (do 10. 5. 2012)
 • Ředitel školy zpracuje nástin nejbližší spolupráce a pošle jej ke konzultaci Mgr. Miloslavu Hambálkovi a Ing. Robertu Šimkovi.
 • Škola zpracuje návrh propagačního letáku, kde budou uvedeny možnosti, které nabízí firma Laufen.cz ohledně zaměstnání atd. (do 17. 5. 2012)
 • Škola zpracuje propagační banner firmy, který využije na svých výstavách a prezentacích (jako první bude prezentace školy na KÚ České Budějovice 11. - 31. 5. 2012);
 • Firma zorganizuje Dny otevřených dveří ve svém závodě v Bechyni pro žáky 8. tříd ze škol v Bechyni a okolí (Týn nad Vltavou, Milevsko apod.; může na své náklady zajistit dopravu) ještě v tomto školním roce, tj. do konce června 2012.
 • Firma bude školu nadále materiálně podporovat dodávkou licí hmoty. Ředitel školy by uvítal možnost dojednat s firmou i pravidelnou dodávku sádry pro obory keramický design a průmyslový design a určitou finanční podporu při vydání sborníku k 130. výročí školy v roce 2014 (formou placené inzerce).