AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

JEDNÁNÍ S FIRMOU LASSELSBERGER A.S.

Ve středu 6. 6. 2012 navštívil ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková na pozvání výkonného ředitele firmy Lasselsberger, a.s. pana Aleše Voráčka vzorkovou prodejnu firmy v Plzni. Zde se setkali také s panem Mgr. Miloslavem Hambálkem, personálním ředitelem firmy LAUFEN.CZ s.r.o. Byli seznámeni s výrobním programem firmy Lasselsberger. Jedná se o největšího českého výrobce výrobce obkladů a dlažeb, který vyrábí vysoce kvalitní zboží (více na www.rako.cz). Produkce firmy jde v současnosti ze 40% na export, a to především do západních zemí (Německo, Francie atd.). Těší nás, že právě tato firma má o spolupráci s naší školou zájem.

Odpoledne byla na programu návštěva ve výrobním podniku firmy Lasselsberger, a.s. v Chlumčanech. Exkurze byla díky paní ing. Janě Kopačkové velmi zajímavá (suroviny, plně automatizovaná výroba, nová tunelová pec atd.) a po ní následovala diskuse o konkrétní spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a firmami Lasselsberger, a.s. a LAUFEN.CZ s.r.o. Po jednání u Kulatého stolu se zaměstnavateli v Praze v rámci Sektorové dohody pro keramiku ve středu 13. 6. 2012 přineseme podrobnosti.