AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

DRUHÝ KULATÝ STŮL V RÁMCI SEKTOROVÉ DOHODY PRO KERAMIKU

Ve středu 13. 6. 2012 se v Praze uskutečnilo druhé jednání škol a firem sdružených v Sektorové dohodě pro keramiku. Navázalo na dubnové jednání v Brně, trvalo pět hodin a bylo velmi konkrétní.

Hlavní body:

  • šot o keramických školách a firmách: připravuje se šot, ale nepůjde pouze o vytvoření propagačního CD; budou vytvořeny webové stránky, propagace bude rozšířena na YouTube a facebook;
  • celoplošná reklama do rozhlasu: koordinátorka sektorové dohody paní Andrea Sedláčková prověří ceny a bude informovat školy; s vysíláním se počítá v říjnu 2012;
  • propagační letáky: byly představeny návrhy propagačních letáků, které vytvořila karlovarská škola a které budou využívány školami i firmami;
  • účast škol na Designbloku 2012: v pátek 15. 6. 2012 budou školy vědět, zda se tento záměr uskuteční; pokud ano, v expozici bude zastoupen i Ateliér keramiky a porcelánu FUD Ústí nad Labem vedený doc. Pavlem Jarkovským;
  • školy naváží konkrétní spolupráci s firmami a budou na svých webových stránkách tato firmy propagovat (naše škola již tak učinila v případě firem Laufen, Lasselsberger a Keramtech);
  • třetí jednání v rámci Sektorové dohody pro keramiku se uskuteční 3. 10. 2012 v Praze; na tomto jednání bude provedena rekapitulace dosažených výsledků a bude představen šot o školách a zaměstnavatelích.

Po skončení jednání byli zástupci naší školy ing. Marcela Pánková a Jiří Novotný pozváni personálním ředitelem firmy Laufen Mgr. Miloslavem Hambálkem k prohlídce pražské vzorkové prodejny firmy.