AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Výstava A 2010 v Kladně

Již pošestnácté se v prostorách galerie na zámku v Kladně koná výstava nejnovějších maturitních prací výtvarných škol České republiky pod názvem A 2010. Naši školu reprezentuje kolekce prací studentů keramického oboru a jedna práce oboru průmyslový design. Odvoz prací byl zajištěn v neděli 13. 6. 2010. Tímto dnem skončila výstava grafiky a od pondělí byla instalována výstava studentských prací. Instalaci zajistily pracovnice kladenské galerie v čele s paní Burgrovou. Vernisáž proběhla 24. 6. 2010.

Výstava A 2010 v KladněVýstava A 2010 v KladněVýstava A 2010 v KladněVýstava A 2010 v Kladně
Kladenský zámek (muzeum a galerie) a krásná zámecká zahrada. 
(foto: Pavlína Novotná)