AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010

Italští studenti v Bechyni

Ve dnech 20. - 27. 3. 2010 pobývala na naší škole skupina patnácti studentů a dvou profesorek partnerské školy Istituto d´Arte Alessandro Vittorio v Trentu. Italové přijeli v sobotu 20. března večer. Na neděli byl pro ně připraven výlet do Třeboně. Prohlédli prostory SOU Třeboň a oděvní školy, kde pracovala druhá italská skupina, a třeboňský zámek. Odpoledne navštívili Alšovu jihočeskou galerii na Hluboké a na zpáteční cestě se zastavili v Českých Budějovicích.

Oficiální přivítání ve škole bylo na programu v pondělí v 9.00 hodin. Následovala prohlídka školy, města a Alšovy jihočeské galerie v zámeckém pivovaru. Po obědě již začala práce podle programu, a to dekorace připravených keramických váz a porcelánových talířů pod vedním paní učitelky Jitky Hášové. Tato práce naplnila i den následující. Ve středu Italové v točírně prořezávali mísy a podle svého zájmu - byl opravdu velký - zkoušeli vytáčení z volné ruky (učitel David Stankuš). Druhá skupina studentů pracovala v modelovně. Vytvářeli dekorativní misky formováním s použitím barvených hlín a engob; práce vedl Mgr. Otakar Novák.

Ve čtvrtek proběhla exkurze do Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad, prošli Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí; někteří studenti navštívili Muzeum Alfonse Muchy. Poseděli jsme v kavárně Slavie a prohlédli si Tančící dům a jiné pražské zajímavosti.

V pátek bylo na programu dokončování prací v modelovně a točírně. Zvláště velkou radost italským přátelům udělaly vázy, jejichž výpal zajistil pan Jan Vančura. Večer jsme se rozloučili na slavnostní večeři v příjemném prostředí salónku hotelu Jupiter. V sobotu v deset hodin dopoledne italská skupina odjela.

Celou akci je možno považovat za velmi zdařilou. K tomu přispěli všichni učitelé, kteří vedli italské skupiny a připraili zboží a formy, studenti naší školy, kteří působili jako asistenti, pracovníci školní jídelny a domova mládeže. Zvláštní dík patří panu Rudolfovi De Fantovi za jeho ochotu při tlumočení a panu dr. Mičanovi a všem pracovníkům hotelu Jupiter, kde proběhly čtyři večeře. Atmosféra pracovního setkání, které se uskutečnilo již počtvrté, byla velmi příjemná a ohlasy italských studentů a pedagogů na školu i město byly jednoznačně pozitivní. Pevně věříme, že spolupráce bude v dalších letech pokračovat.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
Italští studenti v Bechyni, ukázky jejich prací, březen 2010 (foto: Mgr. Otakar Novák)

 

Bechyňští studenti v Itálii

 Ve dnech 22. - 29. 3. 2010 proběhla praxe našich studentů v Trentu. Naši skupinu tvořilo 14 studentů pod vedením paní učitelky Aleny Kissové. Bohužel nebyl naplněn původně domluvený program ohledně multimediálního ateliéru pro naše žáky. Studenti pracovali v dílně batiky, zpracování kovů, smaltů a mozaiky. 

Kromě práce v dílnách byl připraven i doprovodný program. Naši studenti navštívili krásné muzeum kovotepeckých prací (zejména prací v mědi) Navari, kde se dosud vyrábí měděné tepané zboží na zakázku. Velmi zajímavá byla i prohlídka města. Začala na hradě Castello del Buoconsiglio, pokračovala královskou cestou a končila na tržnici ochutnávkou sýrů.

Další zajímavostí bylo muzeum moderního umění Mart Rovereto, hrad Castello di Avio a zřejmě nejkrásnější byla projížďka lodí z Mallesine do Riva del Garda, kde si studenti přečetli povídku Franze Kafky Dovolená v Rivě.

Velký podíl na úspěšném průběhu celé akce měl pan Zdeněk Pumpr z Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie z Českých Budějovic, který působil jako skvělý překladatel a patří mu velký dík.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2010
Bechyňští studenti v Trentu, březen 2010 (foto: Libor Hošek)

 

Resumé letošních česko-italských aktivit

Jednoznačně jde  pozitivní akci, která je přínosná pro obě strany. V současné době se připravují dopisy ředitelů všech zúčastněných škol s vyjádřením zájmu o další spolupráci. Italská strana přišla s návrhem rozšířit projekt o rakouskou školu HBLA Linz, čímž by získala více prostředků pro realizaci projektu. Zároveň je ve stadiu příprav nová podoba Iuvent Ars, tedy výstavy, která stála u zrodu celé výměny. Máme v úmyslu přeměnit ji na záležitost více tvůrčí než prezentační, tedy - workshop s konkrétními výsledky by měl převážit nad vystavováním hotových produktů.

Těšíme se na další pokračování výměnných praxí. Máme signály zájmu italské strany o naše keramické kurzy, především o modelování a vytáčení z volné ruky. Pokud najdeme vhodnou podobu zmíněných kurzů, rádi v naší škole přivítáme italské přátele - učitele i žáky. A samozřejmě - nejen italské!