AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA

Občanské sdružení Bonaventa zastoupené panem Milanem Frajtem nabídlo naší škole účast na Strakonickém vítání léta 2010. Odehrálo se na strakonickém hradě v sobotu 24. 4. 2010; bohatý kulturní program byl určen návtěvníkům města a především dětem. Součástí programu byl například cyklistický výlet Strakonickem, turistický výlet nordic walking Naučnou stezkou Švandy dudáka, zahájení sezóny Muzea středního Pootaví, vernisáž výstavy Duchovní krajina, pohádky pro děti, vystoupení kapel, předvádění řemesel a večer koncert Janka Ledeckého.
 
Cech Bonaventa, o.s. připravil pro děti stánky, kde mohly malovat na sklo, zdobit perníčky, prohlédnout výrobu skleněných zvířátek, vyzkoušet si splétání nádob z pediku a také zhlédnout točení na hrnčířském kruhu.

Akce, které mimořádně přálo počasí, byla hojně navštívena. Další prezentaci školy ve spolupráci s Bonaventou, o.s. chystáme na 26. 6. 2010 v Nových Hradech. Občanskému sdružení Bonaventa děkujeme za spoluráci a možnost prezentace.

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTASTRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTASTRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTASTRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTASTRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
Strakonické vítání léta, sobota 24. 4. 2010 (foto: Pavlína Novotná)